Realizovana radionica o vršnjačkom nasilju sa učenicima Medicinske škole u Podgorici

NVO Mladi Romi organizovala je u petak, 23. aprila 2021. godine radionicu o vršnjačkom nasilju za učenike prvog, drugog i trećeg razreda JU Stručne medicinske škole u Podgorici. Radionica je organizovana u sklopu projekta Podrška u učenju za srednjoškolce romske i egipćanske populacije koji sprovodi NVO Mladi Romi, a finansira kancelarija Unicefa u Crnoj Gori.

0101 Medicinska skola

Radionici je prisustvovalo 12 učenika, od čega 3 iz romske populacije. Radionicu o vršnjačkom nasilju vodila je Aida Perović Ivanović, psihološkinja i izvršna direktorka NVO Prima. Ona je sa učenicima razgovarala o načinima kako i kada se javlja vršnjačko nasilje, o različitim vrstama vršnjačkog nasilja kao što su nasilje na društvenim mrežama i internetu generalno, nasilju u školi, seksulanom nasillju.

Poseban naglasak bio je na dijelu radionice gdje su učenici bili u mogućnosti da iznesu svoj stav šta lično oni mogu uraditi kako bi spriječili problem vršnjačkog nasilja u svojoj okolini. Radionici je prisustvovala i profesorica Milana Raičević, koja je istakla da se Stručna medicinska škola trudi da zaista ne dođe da ovaj problem u potpunosti iskorjeni, pa tako i u samoj školi radi i Kancelarija za suzbijanje nasilja.

Projekat Podrška u učenju za srednjoškolce romske i egipćanske populacije ima za cilj da spriječi rano napuštanje školovanja RE učenika upisanih u prvi razred srednjih škola, poboljšanje njihovog cjelokupnog školskog uspjeha a kraju razreda, kroz pružanje mentorske podrške, radionice koje će pomoći učenicima u podizanju nivoa informisanosti o određenim temama kao i kroz pružanje vršnjačke podrške u učenju.

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg