Hitno omogućiti rad sakupljačima sekundarnih sirovina u Bijelom Polju

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, Zenita Selimović, izvršna direktorica NVO Romi sa Sjevera i Ranko Ametović, predsjednik Strukovnog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina, uputili su danas molbu predsjedniku Vlade Crne Gore, Zdravku Krivokapiću da apeluje na Upravu za inspekcijske poslove da pod hitno obustavi današnju akciju sankcionisanja i zabrane rada neformanim sakupljačima sekundarnih sirovina iz naselja Strojtanica u Opštini Bijelo Polje, koji u nemogućnosti formalnog zaposlenja su primorani da se bave ovim zanimanjem.

U Crnoj Gori, prema našim informacijama, oko 70% pripadnika romske zajednice se bavi sakupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina kao izvorom zarade i prihoda. Kada je u pitanju problem sakupljača, nephodno je uvidjeti na legitimnost i društvenu korisnosti njihovog rada,  a sa druge strane moramo cijeniti činjenicu da formalni i neformalni sakupljači otpada sekundarnih sirovina djeluju za dobrobit svoje zajednice, prehranjuju svoje porodice, troše zarađen novac u Crnoj Gori, plaćaju struju, vodu, školovanje svoje djece i učestvuju u ekonomiji države. Dodatno društveni položaj sakupljača sekundarnih sirovina, posebno neformalnih sakupljača, je takav da oni spadaju u socijalno i radno najizopštenije grupe.

 

Ekonomska situacija u cjelokupnoj romskoj zajednici je prilično loša, na šta treba posebno obratiti pažnju a na šta je romski civilni sektor više puta ukazivao. Nedostatak formalnog obrazovanja, praktičnih vještina ali i velika diskriminacija i socijalna distanca prema romskoj zajednici utiče na to da se veliki dio njih na birou rada ima status nezaposlenih lica, nema konkretan priliv sredstava a samim tim i ostala egistencijalni problemi su pod velikim znakom pitanja. Samim tim, posebno treba imati u vidu da je ovo zanimanje pojedinim pripadnicima romske zajednice jedini način da prehrane svoje porodice i da makar u nekom dijelu ostvare određenu minimalnu zaradu.

Poseban apel upućen je Opštini Bijelo Polje, ali i na ostalim, da se izdvoje određeni prostori tj. lokacije u gradovima gdje će sakupljači sekundarnih sirovina neometano obavljati svoj rad. Ovom urgencijom apelovali smo na predsjednika Vlade, gospodina Krivokapića, da pozove sve sve relevantne institucije sistema da se ovim pitanjem ozbiljnije bave na način, da se prije svega, ovo zanimanje standardizuje. Organizacija NVO Mladi Romi je, tokom 2018. godine, inicirala standardizaciju ovog zanimanja, tačnije izradu programa za sticanje stručne kvalifikacije Sakljupač sekudarnih sirovina i sprovođenje aktivnosti u cilju veće zapošljivosti i bolje integracije romske zajednice. Centar za stručno obrazovanje je trebao formirati radne grupe za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacije koji su osnov za izradu programa, a nakon usvajanja ovih dokumenata na nadležnom Savjetu, radna grupa je trebala pripremiti program obrazovanja i ispitni katalog za stručnu kvalifikaciju Sakupljač/ica sekudarnih sirovina. Međutim, Sektorska komisija za rudarstvo, metalurgiju i hemijsku industriju pri tadašnjem Ministarstvu prosvjete nije odobrila ovaj program tokom 2019. godine. Trenutno se sa Centrom za stručno obrazovanje radi na pripremama za kreiranje programa za razvijanje ključnih vještina za sakupljače sekundarnih sirovina, ali i taj proces ide prilično sporo. Osim ovog problema, treba obratiti pažnju i na to da ne postoji zvanični registar sakupljača sekundarnih sirovina, koji bi u mnogome pomogao standardizaciji ovog zanimanja, ali i olakšao rad sakupljačima.

Pitanjem individualnih sakupljača sakundarnih sirovina se rijetko ko u Crnoj Gori bavi, samim tim postoji veliki problem za romsku zajednicu koji onemogućava njihovu punu integraciju u crnogorsko društvo. Pa tako, prije ugrožavanja nečijeg osnovnog ljudskog prava na život i rad, ovim putem, apelovali smo na Vladu Crne Gore i na sve relevantne institucije sistema, da stvore pogodnije uslove za romsku zajednicu i na taj način stvore povoljan ambijent za omogućavanje jednakih uslova ove najmarginalizovanije društvene grupe u Crnoj Gori.

Samir Jaha, izvršni direktor NVO Mladi Romi

Zenita Selimović, izvršna direktorica NVO Romi sa Sjevera

Ranko Ametović, predsjednik Strukovnog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg