KONKURS za angažovanje tutora za učenike romske i egipćanske populacije koji su redovni učenici četvrtih, petih, šestih i sedmih razreda osnovne škole

NVO Mladi Romi

raspisuje KONKURS

za angažovanje tutora za učenike romske i egipćanske populacije koji su redovni učenici četvrtih, petih, šestih i sedmih razreda osnovne škole

NVO Mladi Romi raspisuje konkurs kojim će angažovati nastavnike na teritoriji Podgorice, Nikšića i Berana a po mogućnosti i u drugim opštinama, koji će od 19. 4. 2021 do 10. 6. 2021. godine držati časove iz predmeta matematika, engleski i crnogorski jezik za učenike iz romske i egipćanske populacije koji pohađaju 4, 5, 6. ili 7. (četvrti, peti, šesti ili sedmi) razred osnovne škole.

AA-11-TUTOR

Tutorima će biti dodijeljene sljedeće obaveze i zadaci:

A. Osnovne dužnosti i ciljevi rada tutora

 1. Održavanje časova u trajanju od 45 minuta dva puta sedmično za grupe od po četiri romska učenika.
 2. Tutori su dužni da časove održavaju uživo sa učenicima poštujući sve epidemijološke mjere.
 3. Praćenje napretka učenika i pomoć u poboljšanju njihovih ocjena iz predmeta koji tutor predaje
 4. Prikupljanje informacija o potrebama i problemima učenika;
 5. Motivisanje starijih učenika da upišu srednju školu;

B. Grupni časovi sa učenicima

 1. Pravljenje plana učenja za grupu RE učenika (4 u jedoj grupi) na osnovu procjene njihovog nivoa znanja iz određenog predmeta
 2. Praćenje napretka učeničke grupe; revidiranje plana učenja u slučaju potrebe;
 3. Podsticanje i savjetovanje učenika da razmišljaju o upisu u srednju školu
 4. Saradnja sa medijatorima u školi angažovanim od strane Ministarstva prosvjete;
 5. Obezbjediti besplatan  prostor za organizaciju časova,

C. Komunikacija sa NVO Mladi Romi

 1. Pisanje i podnošenje izvještaja dva puta u toku mjeseca o svom radu po obrascu koji dostavi NVO Mladi Romi
 2. Dostavljanje potvrde o ocjenama učenika na predmetu koji tutor predaje i plana rada sa učenicima
 3. Blagovremeno obavještavanje NVO Mladi Romi o svim značajnim promjenama statusa i uspjehu učenika u školi.

Kriterijumi za selekciju mentora:

 • Diplomirani nastavnici školskih predmeta (matematika, engleski i crnogorski jezik)
 • Radno iskustvo nastavnika na nekom od ciljnih predmeta (matematika,engleski jezik, crnogorski jezik, profesori razredne nastave – samo za 4. i 5. razrede) u osnovnoj školi od najmanje 3 godine, poželjno 5 godina i više radnog iskustva
 • Iskustvo u radu sa učenicima iz marginalizovanih grupa i dopunskim časovima
 • Dobre komunikacione vještine u radu sa učenicima i roditeljima
 • Razumijevanje poteškoća u obrazovanju sa kojima se djeca iz RE populacije suočavaju
 • Poznavanje rada na računaru; tehnička i kompjuterska pismenost

Napomena:

Nastavnici ne mogu biti tutori onim učenicima kojima inače predaju predmet za koji se učenik prijavio. Mentori koji su već angažovani preko nekog od programa koje realizuje NVO Mladi Romi nemaju pravo apliciranja za tutore.

Novčana nadoknada za jednog tutora je 100 eura mjesečno, a u obavezi je organizovati 8 grupnih časova mjesečno (2 sedmično)

Naknada za održane časove se isplaćuje na kraju mjeseca nakon što tutor podnese oba mjesečna izvještaja.

Jedan tutor može imati samo jednu grupu od 4 učenika kojoj drži časove.

Prednost će imati škole koje imaju značajan broj RE učenika

Prijava:

Zainteresovani kandidati/tkinje se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara (koji dostavljamo uz konkurs), koji treba poslati isključivo elektronski na

mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  najkasnije do 16. aprila 2021. godine (petak) do 16h.

Uz popunjeni prijavni formular, kandidat/tkinja je dužan/na dostaviti i saglasnost direktora škole za njegovo/njeno potencijalno angažovanje u ovom programu. Obrazac za saglasnost direktora je takođe dostavljen uz ovaj konkurs.

Prijavni formular i saglasnost za direktore škola možete preuzeti ovdje: Prijavni formular Saglasnost direktora škole

Kandidati koji budu izabrani, biće kontaktirani najkasnije do 19. aprila 2021. godine. Oni koji ne budu kontaktirani do 19.4.2021. nisu prošli selekciju kandidata.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , ili pozivom na brojeve 020/221-193 i 067/311-760.

Program tutorstva se realizuje u okviru projekta REtutor koji finansira Romski obrazovni fond (REF).

Vizija organizacije Mladi Romi:

Ravnopravni, edukovani i aktivni Romi i Romkinje u Crnoj Gori

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg