Trening o političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama

U okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, od 2. do 4. novembra, u hotelu Palas, u Petrovcu je održan drugi trening  o političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama. Nakon obuke o demokratiji i ljudskim pravima, kojom je u oktobru i započet ovaj program studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”,  ovim treningom se nastavlja edukacija.Opšti cilj projekta je zaštita političkih, ekonomskih i socijalnih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno organizovanje. Obzirom da je posebni cilj projekta unaprijediti uključenje mladih Roma i studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore,  teme treninga su upravo bile  politički sistem Crne Gore i javne politike.

Ovaj događaj u Petrovcu je okupio 24 učesnika, studente i aktiviste, romske i većinske populacije Crne Gore. Svrha treninga je edukacija učesnika o pitanjima vezana za politički sistem Crne Gore i javne politike koja su od velikog značaja za mlade ljude generalno, a sve s ciljem dobijanja šanse za učestvovanje i kreiranje javne politike, naročito javne politike o integraciji Roma.

Na trodnevnom treningu predavači su bili dr Miloš Bešić, profesor na beogradskom Fakultetu političkih nauka i dr Dušan Vučićević, docent na beogradskom Fakultetu političkih nauka. Program koji je pripremljen od strane predavača je obuhvatao edukaciju na teme političkog sistema Crne Gore: Istorijski razvoj, grane vlasti, izborni i partijski sistem, političke strukture, prepoznavanje identiteta i ideologije političkih partija, komparacija identiteta političkih partija sa identifikovanim potrebama Roma.  Takođe pitanja od značaja su bila javne politike kao što su zaposlenje, informisanje, edukacija, zdravstvena i socijalna zaštita, analiza javnih politika. Učesnici su zajedno sa predavačem analizirali ključne prepreke i probleme koji se pojavljuju u toku implementacije javnih politika, te su se upoznali sa metodama i modelima monitoringa istih kao i tehnikama za kreiranje javne politike na lokalnom i nacionalnom nivou na polju integracija Roma. Učesnici su imali priliku da slušaju o specifičnostima crnogorskog partijskog sistema i da se aktivno uključe u raspravu kao i da postavljaju pitanja. Takođe, posebna pažnja obraćena je na predstavljanje žena i manjina na crnogorskoj političkoj sceni. Učesnici smatraju da će informacije i tehnike koje su usvojili na treningu iskoristiti za dalje obrazovanje i edukaciju, u svrhu unaprijeđivanja lične svijesti i znanja, kao i konkretnim planiranjem javne politike na neku od društveno značajnih tema.

Kroz nastavak projekta, u narednom periodu, planirane su obuke i treninzi  o odnosima sa javnošću i relevantnim aspektima javnog nastupa, kao i izvođenju simulacija parlamentarnih debata.

 

II.jpg

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi