Članci

Postavljeni temelji za formiranje Regionalnog savjeta Roma

RSR1

Centralne organizacije Dekade inkluzije Roma 2005 – 2015 iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije sastale su se krajem jula u Beogradu sa ciljem formiranja regionalne mreže – Regionalni savjet Roma, čiji je osnovni cilj da osigura učešće romskog civilnog društva u kreiranju politika koje se odnose na integraciju Roma.

Sastanku su prisustvovale i predstavnice Kancelarije za romske inicijative (RIO) iz Budimpešte i OSF Srbije , dok je Aleksandra Bojađieva ( DS) prisustvovala sastanku preko Skype-a.

Naime, budući da nova incijativa Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana,  Integracija Roma 2020, u velikoj mjeri targetira javnu upravu, stavljajući vrlo malo akcenta na civilno društvo, osjetili smo obavezu da reagujemo i formiramo mrežu čiji će glavni zadatak biti da se zalaže za učešće Roma i monitoring politika usmjerenih na Roma u nacionalnim državama i Evropi, zahtevajući pri tom više odgovornosti od strane država, uključujući i kroz temeljno izvještavanje. Jedan od paralelnih zadataka mreže biće zagovaranje jednakog tretmana romskog civilnog društva u Evropi, bez obzira na to da li je zemlja iz koje dolaze članica ili aspirant za članstvo u EU. Ideja za formiranje ove mreže leži u činjenici da je Dekada inkluzije Roma jedini međunarodni instrument koji je omogućavao direktnu razmjenu mišljenja između države i romskog civilnog društva, a što će sada biti izgubljeno kako se Dekada zvanično završava u septembru. Naša misija je da sačuvamo ono što je urađeno pod pokroviteljstvom Sekretarijata Dekade, ali i da nastavimo sa ostvarivanjem postavljenih principa kroz rad naše nove mreže. 

Sastanku su, u ime NVO Mladi Romi, prisustvovali  Samir Jaha i Dženita Brčvak. 

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi