Sastanak sa Ministrom ljudskih i manjinskih prava

ROMACTED tim je održao sastanak sa ministrom za ljudska i manjinska prava, Mehmedom Zenkom, 27. marta u prostorijama ministarstva. Sastanku je prisustvovala i Šefica Programske Kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo. Povod sastanka je informisanje ministra Zenke o dosadašnjim sprovedenim aktivnostima programa ROMACTED, kao i predlaganje bolje saradnje sa određenim opštinama.

Opširnije...

Sastanak povodom razmjene dobrih praksi

U utorak, 26. marta, ROMACTED tim je u saradnji sa opštinom Tivat organizovao sastanak na temu razmjene dobrih praksi u pogledu inkluzije pripadnika romske i egipćanske populacije. Sastanak je održan u prostorijama opštine Tivat i okupio je predstavnike svih osam opština u kojima se sprovodi program, zatim predstavnike raznih ministarstava, kao i predstavnike međunarodnih organizacija.

Opširnije...

Održan sastanak sa članovima Institucionalne radne grupe (IWG) u opštini Ulcinj

Članovi ROMACTED tima održali su prvi sastanak sa predstavnicima Institucionalne radne grupe u Ulcinju, u četvrtak 21. marta.

Tema sastanka je bilo upoznavanje članova radne grupe sa programom, angažovanim ekspertima kao i sa predstojećim aktivnostima, koje podrazumijevaju izradu Lokalnog akcionog plana (LAP) za inkluziju romske populacije.

Opširnije...

Održan regionalni sastanak ROMACTED timova u Briselu

U sklopu obilježavanja Nedjelje Roma, u Briselu je 20. marta održan regionalni sastanak kojem su prisustvovali članovi ROMACTED tima iz Strazbura, kao i Projektni službenici/e i Focal Point-i iz svake zemlje u kojoj se ROMACTED sprovodi (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Turska). 

Svrha sastanaka je bila bolja koordinacija između ROMACTED timova po državama i tima iz Strazbura, naročito uzimajući u obzir da će u narednom periodu veliki akcenat biti stavljen na rad sa romskom zajednicom. Jedna od tema na sastanku je bilo i povezivanje ROMACTED programa sa ostalm regionalnim inicijativama, poput projekta Roma Integration koji sprovodi Regionalni Savjet za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC). 

Opširnije...

Ojačani kapaciteti predstavnika Opština Berane, Bijelo Polje i Nikšić za osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou

U periodu od 18-19. marta 2019. godine u hotelu Palas u Petrovcu je održan drugi po redu trening o izradi Lokalnih akcionih planova (LAP) za integraciju Roma i Egipćana. Trening je ovoga puta održan za opštine Berane, Bijelo Polje i Nikšić, u sklopu programa ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou, koji u Crnoj Gori sprovode Programska kancelarija Savjeta Evrope i NVO Mladi Romi.

Trening koji je okupio predstavnike/ce romske i egipćanske (RE) zajednice i predstavnike/ce lokalnih institucija iz navedenih opština je imao za cilj da se napravi nacrt Lokalnog akcionog plana, strateškog dokumenta koji će služiti opštinama da prepoznaju probleme koji se nalaze unutar RE zajednice kao i rješenja i mjere uz za unaprjedjenje položaja romske zajednice.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi