Održan sastanak sa predsjednikom opštine Bar

Predstavnici ROMACTED tima su 1. oktobra održali sastanak sa predsjednikom opštine Bar, gospodinom Dušanom Raičevićem, potpredsjednicom opštine gospođom Tanjom Spičanović, sekretarkom Sekretarijata za društvene djelatnosti gospođom Oliverom Vidaković i kontakt osobom ispred opštine gospodinom Naserom Krajom. Tema sastanka je bilo upoznavanje predsjednika opštine sa ROMACTED programom kao i sa predstojećim aktivnostima. Zaključak je da opština Bar želi ozbiljno da se pozabavi pitanjima RE populacije u opštini i spremni su za saradnju sa timom oko izrade Lokalnog akcionog plana.

Opširnije...

Aktivnosti programa ROMACTED u opštini Tivat

U periodu između jula i septembra 2018. godine, sprovedene su brojne aktivnosti koje se tiču romske zajednice u opštini Tivat. Posjete su, u razmaku od nekoliko dana obavljene u naseljima 7. jul, Lovanja, Gradiošnica i Vrijes,

Sa stanovništvom su obavljeni razgovori o aktuelnim problemima sa kojima se susrijeću kao i o formiranju CAG-a (Lokalne grupe za akciju).

Opširnije...

Aktivnosti programa ROMACTED u opštini Bar

U periodu između jula i septembra 2018. godine, sprovedene su brojne aktivnosti koje se tiču romske zajednice u opštini Bar. Sa predstavnicima opštine je održana inicijalna posjeta, gde je predstavljen ROMACTED program i plan facilitatora za predstojeći period. Zajedno sa kontakt osobom ispred opštine, faciltiatorka je obišla i lokalno romsko naselje gdje je imala prilike da razgovara sa ljudima i takođe prezentuje ROMACTED program. U okviru analize stanja na terenu, facilitatorka se sastala i sa predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija gdje je dobila informacije o tome koji su programi rađeni u prošlosti čiji su krajnji korisnici bili lokalno romsko stanovništvo. Takođe je održan i sastanak sa potencijalnim članovima CAG-a, pa u narednom periodu očekujemo da CAG započne sa radom.

Opširnije...

Sastanak sa ministrom za ljudska i manjinska prava

Članovi ROMACTED tima su održali sastanak 19. septembra sa ministrom za ljudska i manjinska prava, gospodinom Mehmedom Zenkom. Svrha sastanka je upoznavanje ministra sa dosadašnjim aktivnostima koje su sprovedene kroz ROMACTED program.

Opširnije...

ROMACTED Nacionalna radionica

Nacionalna radionica za participativno učešće i strateško planiranje održana je 18. jula u hotelu CenterVille u Podgorici u sklopu projekta ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou. Učesnici radionice su bili predstavnici lokalnih samouprava, NVO i lokalni aktivisti kao i članovi ROMACTED tima iz Crne Gore i iz Strazbura. Cilj radionice je bio da prisutne upozna sa metodologijom programa kao i sa aktivnostima koje će biti sprovedene u sljedeće dvije godine. Na radionici je takođe održana i kratka vježba gdje su učesnici bili podijeljeni po grupama koje su sačinjavali predstavnici lokalnih samouprava i lokalni aktivisti, gdje su predstavljeni problemi sa kojima se suočava romske zajednica i rješenja tih problema.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi