Održan sastanak sa članovima Institucionalne radne grupe (IWG) u opštini Berane

Članovi ROMACTED tima su na sastanku održanom 5. februara predstavili plan aktivnosti za naredni period, koji podrazumijeva angažovanje eksperata i novog facilitatora, na sastanku kojem su prisustvovali kontakt osoba ispred opštine i članovi Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana opštine Berane.

Opširnije...

Održani sastanci sa predstavnicima opština Bar i Nikšić

Na dva odvojena sastanka koja su održana sa predstavnicima opština Bar i Nikšić 29. januara, članovi ROMACTED tima su upoznali predstavnike opština sa angažovanim facilitatorima i ekspertima

Angažovani eksperti će predstavnicima opština pružiti besplatnu obuku iz domena pisanja Lokalnog akcionog plana, zatim obuku iz oblasti komunikacije i rješavanja konflikata kao i obuku iz oblasti pisanja EU projekata i pristupanje fondovima za njihovo finansiranje.

Opširnije...

Održan trening za nove faciltatore i eksperte za program ROMACTED

ROMACTED tim koji radi u Crnoj Gori je proširen sa dodatnim facilitatorima, kao i sa ekspertima. Novi facilitatori i eksperti su angažovani posredstvom javnog poziva koji je objavljen u avgustu prošle godine od strane Savjeta Evrope. Dolaskom novih facilitatora, program ROMACTED će se aktivnije sprovoditi u svih osam targetiranih opština (Berane, Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj), koji će raditi na osnaživanju romske zajednice i istovremeno sarađivati sa predstavnicima lokalnih institucija u cilju promovisanja dobrog upravljanja.

Kada su u pitanju angažovani eksperti, njihov zadatak biće da: 

Opširnije...

Sastanak sa članovima Lokalne akcione grupe u Baru

Članovi ROMACTED tima su 19. decembra održali sastanak sa članovima Lokalne akcione grupe iz Bara u prostorijama opštine. Sastanak je održan kao redovna aktivnost facilitatorke Sabre Decević i na njemu se govorilo o formiranju omladinske romske nevladine organizacije.

Opširnije...

Održan trening za članove Institucionalne radne grupe u opštini Bar

Predstavnici ROMACTED tima održali su 7. decembra u Baru trening sa predstavnicima Radne grupe na temu izrade Lokalnog akcionog plana za inkluziju RE populacije. Prisutni na treningu su imali prilike da čuju više o metodologiji ROMACTED-a kao i o usklađenosti Lokalnog akcionog plana (LAP) sa aktuelnom Strategijom za inkluziju RE populacije. Na treningu su takođe predstavljeni i podaci o položaju RE populacije u opštini Bar iz oblasti zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, socijalnog statusa i zdravstva. Podaci koji su dobijeni su se u velikoj mjeri razlikovali od onih koje je opština Bar imala, što će u dalje pomoći prilikom izrade LAP-a.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi