ROMACTED - Drugi Nacionalni savjetodavni sastanak

U Podgorici je 11.oktobra 2019. godine održan drugi po redu Nacionalni savjetodavni sastanak u okviru ROMACTED programa. Sastanku su prisustvovali predstavnici opština uključenih u program, facilitatori, eksperti koje je angažovao Savjet Evrope, kao i predstavnici državnih institucija i međunarodnih organizacija. Takođe, na sastanku su bili prisutni članovi ROMACTED tima iz Strazbura i Podgorice.

Opširnije...

Pripremni sastanak sa ekspertima

Članovi ROMACTED tima su održali sastanak sa facilitatorima i ekspertima, u petak 10. maja. Povod sastanka je pripremanje za predstojeći sastanak Nacionalnog savjetodavnog komiteta, koji će se održati u sklopu programa ROMACTED. 

Opširnije...

Obavljene fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice iz Bara

Dvije odvojene fokus grupe sa pripadnicima i pripadnicama romske zajednice organizovane su u petak, 12. aprila u Baru, u prostorijama opštine. Fokus grupe su aktivnost predviđena planom eksperata sa ciljem da se napravi situaciona analiza u svakoj od ciljanih opština, koja će pružiti korisne informacije u svim relevantnim oblastima koje su usmjerene na Rome (obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, stanovanje, pravni status).

Opširnije...

Terenska posjeta Meljinama i fokus grupe

Članovi ROMACTED tima su obavili terensku posjetu naselju Meljine u Herceg Novom u četvrtak 11. aprila, zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad i Biroa rada Herceg Novi. Razgovarali su sa članovima romske zajednice o aktuelnim problemima i pronalaženju načina za njihovo rješavanje.

Opširnije...

Sastanak sa direktorom Zavoda za zapošljavanje

Članovi ROMACTED tima su održali sastanak 27. marta sa direktorom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u prostorijama Zavoda. Sastanku je prisustvovala i Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo. Povod za sastanak je bila potreba za informisanjem direktora Zavoda o programu ROMACTED, aktivnostima koje su sprovedene kao i informisanje samih članova ROMACTED tima o mogućnostima koje Zavod nudi kada je u pitanju zapošljavanje pripadnika romske i egipćanske (RE) populacije. 

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi