Osnažena RE zajednica u opštini Bijelo Polje

  • Štampa

Posredstvom ROMACTED programa, facilitator na programu, Rafet Mulić u Bijelom Polju, organizovao je 19. i 24. juna sastanke Lokalne akcione grupe iz ove opštine. Sastanci LAG-a su organizovani s ciljem osnaživanja pripadnika/ca RE zajednice, kako bi izrazili svoje interese u vezi rješavanja problema u zajednici. U clju formulisanja konstruktivnih prijedloga za promjenu stanja u RE zajednici, na sastanku je bilo riječi o stambenim problemima Roma u naselju Rakonje, uređenje romskog naselja Strojtanica, kulturnoj integraciji Roma u opštini. 

 

Takođe, u cilju osnaživanja zajednica, facilitator za Opštinu Bijelo Polje, je, kroz javni poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru šeme malih grantova, koji je raspisala organizacija Help, uradio prijedlog projekta za lokalnu NVO Romski pokret. Pa tako projekat Kulturna integracija Roma/kinja u opštini Bijelo Polje ima za cilj doprinos  izgradnji i jačanju romske kulture i romskog identiteta u Crnoj Gori. Konkretno, projekat će se baviti i poboljšanjem promocije i prezentacije kulture i tradicije Roma u Bijelom Polju.

Program ROMACTED - promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokanom nivou kreiran je tako da izgradi političku volju i održivu politiku učešća lokalnih vlasti, poveća lokalno upravljanje, izgradi sposobnosti i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica kako bi one dale svoj doprinos izradi, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se tiču njih. Program ROMACTED finansira Savjet Evrope i Evropska unija, dok je NVO Mladi Romi partnerska organizacija u implementaciji. Program se sprovodi u sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj, u ukupno 64 opštine.