Informativni sastanak sa Zajednicom opština

  • Štampa

Predstavnici NVO Mladi Romi održali su sastanak sa predstavnicima Zajednice opština 27. aprila. Svrha sastanka je bilo upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava sa programom ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou koji će naredne dvije godine imati za cilj saradnju sa opštinama i lokalnim romskim stanovništvom.

Program će se sprovoditi u osam opština u Crnoj Gori (Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj) koji će, pored saradnje sa opštinama i lokalnim romskim stanovništvom imati i za cilj usvajanje Lokalnih akcionih planova za inkluziju Romske populacije.

Sastanku su pored predstavnika NVO Mladi Romi prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava unutar Zajednice opština, predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i ekspertkinja za romske politike Sanja Elezović.

Dogovoreno je da će Zajednica opština dati preporuke opštinama u kojima će se sprovoditi program da učestvuju u njegovoj implementaciji.

 

20180427_123523.jpg