Održana najavna konferencija za projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca

Dana 17. januara 2019. godine NVO Mladi Romi je u EU Info Centru, sa početkom u 11h, organizovala najavnu konferenciju na kojoj je predstavljen projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“.

Na konferenciji je predstavljen glavni cilj i aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta, budžet i broj učenika koji prema projektu mogu dobiti stipendiju, mentorstvo i mogućnost za obavljanje prakse u javnom ili privatnom sektoru.

Govornici na konferenciji su bili:

  • Gospodin Samir Jaha, izvršni direktor organizacije NVO Mladi Romi
  • Gospođa Mladenka Tešić, programska menadžerka za ljudska prava i demokratiju, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori
  • Gospođa Milica Pajović, kao predstavnica Ministarstva prosvjete, i
  • Gospodin Leon Gjokaj, generelani direktor Direktorata za unaprijeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Na konferenciji je istaknut značaj ovog projekta za oblasti koje su bitne za inkluziju RE populacije - oblasti obrazovanja i zapošljavanja, koje projekat posebno targetira. Naznačene su i aktivnosti koje NVO Mladi Romi planira da dalje preduzme, kao što su poziv za učenike da se prijave za stipendiju, kao i poziv za mentore – profesore, koji će pratiti rad i školski uspjeh romskih učenika.

Konferenciji je prisustvovalo 40 ljudi, među kojima su bili i predstavnici nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija UNHCR-a, UNICEF-a, Savjeta Evrope, predstavnici Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje, Unije srednjoškolaca Crne Gore, kao i profesora u srednjim školama u kojima učenici romske nacionalnosti pohađaju srednju školu.

 

ref za sajt

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi