Sastanak sa Ministarstvom prosvjete

Dana 18.12.2018. godine, predstavnici NVO Mladi Romi sastali su se sa predstavnicima Ministarstva prosvjete kako bi razgovorali o međusobnoj saradnji u okviru projekta „Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“. Razgovor je vođen sa gospodinom Marashem Dukajem, generalnim direktorom Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica, u prostorijama Ministarstva.

Ministartvo prosvjete je upoznato sa projektom i finansijama koje su predviđene za aktivnosti u okviru njega, kao i o budućim događajima u okviru ovog projekta. Uspostavljanje saradnje sa Ministarstvom prosvjete, kao važnim akterom za obrazovanje svih, pa tako i romskih učenika, je značajan korak u implementaciji ovog projekta.

slika_ministarstvo.jpg

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg