ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje pripadnika romske populacije na lokalnom nivou

Ovim putem želimo da obavijestimo javnost da je Savjet Evrope u saradnji sa Generalnim direktoratom za susjedsku i politiku proširenja Evropske unije (DG NEAR) započeo sa implementacijom regionalnog projekta “ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou”.

Za partnersku organizaciju u sprovođenju projekta za Crnu Goru izabrana je romska organizacija NVO Mladi Romi.

Opštine u kojima će se u narednih 25 mjeseci u Crnoj Gori nastojati unaprijediti položaj romske zajednice su četiri primorske opštine, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj I tri sjeverne, Nikšić, Bijelo Polje i Berane.

Ciljna grupa projekta su predstavnici lokalnih samouprava i lokalni zvaničnici, kao i lokalna romska i zajednica. Projektom se želi osnažiti lokalna romska zajednica kako bi doprinijeli izradi, realizaciji i praćenju planova i projekata koji se odnose na inkluziju Roma.

Podsjetićemo javnost da su važeći lokalni akcioni planovi inkluzije Roma i Egipćana u ovom trenutku usvojeni u dvije opštine, Tivat i Nikšić.

Očekujemo da će ova inicijativa poboljšati i proširiti posvećenost institucija, kapacitete, znanje i vještine u radu na inkluziji Roma, primjenjujući koncepte dobrog upravljanja.

Krajnji cilj jeste da u dovoljnoj mjeri osnaži kako predstavnike lokalne samouprave tako i pripadnike romske i zajednice ne bi li zajedno radili na poboljšanju situacije u opštini.

Kreiranje i usvajanje realno ostvarljivih Akcionih planova i sličnih dokumentata kojima se definišu aktivnosti opštine naspram romske i egipćanske populacije predstavljaće prioritet u ovoj godini.

Za projekat ROMACTED u Crnoj Gori, u svrhu praćenja implementacije će biti zaduženo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava koje je zaduženo i za sprovođenje Strategije o socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. Projekat se takođe sprovodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu*[1], Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Albaniji i Turskoj.

Funded-EU-and-COE-Implemented-COE-quadri-EN.png


[1]Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađuje se sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg