restorani podgoricacar rental montenegro

Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori

Projekat " Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori" je dio programa Evropske Unije i Savjeta Evrope , pod nazivom “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey” (Horizontal Facility), kroz koji se odražava angažman Savjeta Evrope u oblasti prevencije mučenja i zlostavljanja.

Projekat će se fokusirati na: jačanje kapaciteta zatvorskih čuvara, policajaca i medicinskog osoblja u sprečavanju zlostavljanja i borbe protiv nekažnjivosti; pružanje potrebnih instrumenata korisnicima u njihovim naporima da se smanji prenatrpanost i poboljšaju uslovi pritvora; jačanje međuinstitucionalne saradnje u cilju boljeg pristupa i bolje zdravstvene usluge zatvorenicima; razvoj rehabilitacije i programa reintegracije; saradnju sa organizacijama civilnog društva.


Sveukupni cilj projekta je jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori u skladu sa standardima Savjeta Evrope, a posebno sa standardima koje je postavila Evropska komisija za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.


Specifični ciljevi projekta su:


1. Jačanje garancije protiv zlostavljanja u skladu sa standardima Savjeta Evrope
2. Jačanje institucionalnog okvira i strateško planiranje za poboljšanje uslova pritvora i zatvorske zdravstvene zaštite
3. Podržati reintegraciju zatvorenika uz podršku organizacijama civilnog društva


Projekat će se provoditi u partnerstvu između Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalni rad i Centra za stručno obrazovanje, NVO Mladi Romi, NVO 4 Life i NVO Inicijativa mladih za ljudska prava. Projekat se realizuje u bliskoj saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvom zdravlja.

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka