restorani podgoricacar rental montenegro

Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike

NVO Mladi Romi je u januaru 2017. započela sa implementacijom projekta "Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike" koji se odnosi na monitoring politika usmjerenih ka integraciji Roma i Egipćana u crnogorsko društvo kao i monitoring budžeta opredijeljenog za mjere integracije Roma i Egipćana.

U implementaciji pomenutog projekta učestvuje Koalicija organizacija koju čine: Građanska alijansa, NVO ROM ,,Phiren Amenca“ , Centar za demokratsku tranziciju, Centar za romske inicijative i NVO Mladi Romi. Projekat je finansijski podržan od strane Fondacije Otvorenog Društva.


Opšti cilj projekta jeste održiva integracija Roma i Egipćana u crnogorsko društvo kao i praćenje i unapređenje socio-ekonomskih politika usmjerenih ka održivom uključivanju Roma i Egipćana u crnogorsko društvo.

Specifični ciljevi projekta su:


1) Mjere za intgraciju Roma i Egipćana integrisane u okvire nacionalnih politika;
2)Transparentnost finansijske podrške na nacionalnom nivou u okvirima nacionalnih politika;


Kroz implementaciju mjera predviđenih projektom, projektni tim će nastojati da doprinese povećanju izdvajanja budžetskih sredstava za programe namijenjene romskoj i egipćanskoj populaciji, povećanju transparentnosti ,efikasnijem radu institucija i organizacija, smanjenju potencijalne zloupotrebe fondova, uključivanju mjera za interaciju Roma i Egipćana u nacionalne politike. Kroz praćenje budžeta i sektora socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, doprinjeće se i mapiranju ključnih prepreka koje stoje na putu uspješnoj integraciji Roma i Egipćana, ali će se i lobirati za usvajanje pristupa koji će te prepreke otkloniti i doprinjeti održivoj integraciji.

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka