restorani podgoricacar rental montenegro

Izgradnja montažnih kuća za 8 romskih porodica u Herceg Novom

Cilj ovog projekta je da se obezbijede trajna stambena rješenja za 23 pripadnika romske zajednice u opštini Herceg Novi kao sredstvo za uključivanje ciljne grupe u crnogorsko društvo. Ova aktivnost biće realizovana uz puno poštovanje postojećih strategija i nacionalnih akcionih planova i drugih relevantnih dokumenata.

Polazeći od uvjerenja da je pravo na adekvatno stanovanje jedno od osnovih ljudskih prava, da je kao takvo garantovano međunarodnim dokumentima koji obavezuju Crnu Goru, NVO Mladi Romi se obratila Helpu za pomoć u rješavanju problema osam romskih porodica protiv kojih je Institut Dr. Simo Milošević, u martu 2015. godine, pokrenuo tužbu tražeći njihovo iseljenje sa parcele koja je u vlasništvu Instituta. 

Help je, nakon prikupljanja neophodnih informacija,  a u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, pokrenuo projekat rješavanja stambenog pitanja 8 gorepomenutih romskih porodica. Imajuću u vidu značaj lokalnog partnerstva u rješavanju romskih pitanja, Help i NVO Mladi Romi – Herceg Novi potpisali su Memorandum o razumijevanju, kojim je naša organizacija svrstana u red partnera na projektu. 

NVO Mladi Romi Herceg Novi je preuzela obavezu da kao lokalni partner Helpu i Opštini Herceg Novi pruži svu neophodnu pomoć u rješavanju ovog pitanja, sa ciljem održivog sprovođenja projektnih aktivnosti i obezbjeđivanja održivih rezultata predložene intervencije.

Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova SR Njemačke preko Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu.

 njemačka-saradnja-logo

                 logo-help-ev                                                       hercegnovi

                                         

 

 

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka