restorani podgoricacar rental montenegro

Obrazovanjem do integracije

Uključivanje i zadržavanje romske djece u sistem obrazovanja najvažniji je element njihove integracije i socijalizacije. Problemi kao što su nepismenost roditelja i slaba ekonomska moć roditelja znatno otežavaju ovaj proces.

Stoga je opšti cilj ovog projekta pružanje podrške kvalitetnom obrazovanju romske djece na području opštine Herceg Novi. Konkretni ciljevi ovog projekta su: poboljšanje redovnosti pohađanja osnovne škole od strane romske djece, unaprjeđenje znanja i povećanje broja romske djece koja uspješno završavaju školsku godinu, kao i povećanje nivoa svijesti roditelja romske djece o značaju obrazovanja.

Glavne aktivnosti realizovane u sklopu ovog projekta:

  • svakodnevno održavanje dodatnih časova sa djecom uz prisustvo dva mentora koja su djeci pružala pomoć u učenju, izradi domaćih zadataka, motivisali ih da ostvare bolje rezultate u školi, kao i da redovno pohađaju školsku nastavu;
  • izrađene individualne baze podataka školskog uspjeha romske djece (praćenje vaspitno-obrazovnog procesa);
  • održano nekoliko motivacionih i tematskih radionica sa roditeljima sa ciljem obezbjeđivanja podrške i poboljšanja uspjeha romske djece;
  • održani sastanci sa direktorima osnovnih škola i Centrom za socijalni rad iz Herceg Novog;
  • organizovan rekreativno-obrazovni izlet za djecu. 

Projekat se realizuje u saradnji sa osnovnim školama “Dašo Pavičić“, Igalo, „Milan Vuković“, Savina, „Ilija Kišić“, Zelenika i Opštinom Herceg Novi. Projekat je počeo  sa realizacijom 2013. Godine, kada ga je uz podršku OSCE/ODIHR-a sprovodila NVO Mladi Romi, dok je u 2014. godini OEBS misija u Crnoj Gori odlučila da preuzme finansiranje u saradnji sa našom organizacijom.

oscegrb

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka