restorani podgoricacar rental montenegro

Lična dokumentacija – prvi korak ka jednakosti

Nedostatak ličnih dokumenata otežava ostvarivanje niz prava iz oblasti socijalne zaštite za domicilne i raseljene Rome i Egipćane. Svjesni važnosti ovog pitanja, Mladi Romi su još 2008. godine počeli sa realizacijom aktivnosti usmjerenih ka rješavanju ovog pitanja za Rome i Egipćane naseljene u Boki.

Ovaj projekat, podržan od strane UNDP-a u Crnoj Gori, treći je u nizu koji je usmjeren na Rome i Egipćane koji nemaju riješen pravni status, a koji su naseljeni na području Pljevalja I Bijelog Polja. Posebna aktivnost u sklopu ovog projekta bilo je temeljno istraživanje na terenu koje je pokazalo da je samo mali broj ljudi podnio zahtjev za rješavanje statusa, te da su njihovi zahtjevi i dalje u procesu. Dalje, u skladu sa nedavnim izmjenama Zakonu o socijalnoj zaštiti, neke od porodica iz romske i egipćanske zajednice izgubile su pravo na socijalnu pomoć. Posebna vrijednost ovog projekta je primjena provjerenog modela za dobijanje dokumenata, čijom se primjenom doprinosi ne samo rješavanju pravnog statusa svih RE lica u ovim opštinama, već se i obezbjeđuje da svi identifikovani pojedinci i dalje imaju pravo na materijalno obezbjeđenje porodice. Cilj ovog projekta je da se doprinese rješavanju pravnog statusa 50 domicilnih Roma i 50 interno raseljenih lica. Ovaj 12-mjesečni projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i relevantnim lokalnim vlastima, kao i organizacijama romskog civilnog društva.

undp

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka