Natalija Milović

Natalija Milović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Tokom studija bila je stipendistkinja njemačke Fondacije Konrad Adenauer (KAS) za društveno i politički angažovane i nadarene studente (2014/15), stipendistkinja Ministarstva prosvjete i dobitnica Nacionalne stipendije za izvrsnost (2016-18). Radno iskustvo sticala je u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori (sekcija Demokratizacije) i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.  U oktobru 2018. magistrirala je na Univerzitetu u Opoli (Poljska) na temu evropeizacije Zapadnog Balkana. U NVO Mladi Romi angažovana je kao koordinatorka regionalnog projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija, a od februara 2019. na poziciji je programske direktorice organizacije. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg