restorani podgoricacar rental montenegro

Natalija Milović

Natalija Milović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Tokom studija bila je stipendistkinja njemačke Fondacije Konrad Adenauer (KAS) za društveno i politički angažovane i nadarene studente (2014/15), stipendistkinja Ministarstva prosvjete i dobitnica Nacionalne stipendije za izvrsnost (2016-18). Radno iskustvo sticala je u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori (sekcija Demokratizacije) i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.  U oktobru 2018. magistrirala je na Univerzitetu u Opoli (Poljska) na temu evropeizacije Zapadnog Balkana. U NVO Mladi Romi angažovana je kao koordinatorka regionalnog projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', finansiranog od strane Evropske unije. 

Milica Milonjić

Milica Milonjić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore odbranom rada na temu "Pravo privatnosti i njegova zaštita, u okviru reforme javne uprave i uvođenja sistema elektronske uprave u Crnoj Gori". Radila je kao administrativna menadžerka u BIO-ICT Centru, prvom centru izvrsnosti i najvećem multidisciplinarnom naučno-istraživačkom projektu u Crnoj Gori, te kao istraživačica javnih politika u NVO Institut Alternativa i kao saradnica na programima u NVO Centar za građansko obrazovanje. Posjeduje i konsultantsko iskustvo rada na projektima SIGMA/OECD. (Ko)Autorka je publikacija "Retorika ili stvarnost? eUprava i rekoncipiranje pružanja usluga u Crnoj Gori", "Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori", "Procjena integriteta policije u Crnoj Gori", "Participacijom protiv korupcije! – antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou", "Učešće žena u politici: Iskustvo Crne Gore", kao i "Kuda sa Bachelor diplomom?". Angažovana je u NVO Mladi Romi od maja 2018. godine.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg