Tina Sekulović

Tina Sekulović je završila specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, na smjeru politikologija. Odbrana specijalističkog rada je bila na temu „Uticaj civilnog društva na kreiranje političkog javnog mnjenja u Crnoj Gori“.

Pripravnički staž je odrađivala u Koaliciji NVO-Saradnjom do cilja, a nakon toga je bila angažovana i u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore. Obzirom da je radno iskustvo započela u civilnom sektoru, prisustvovala je brojnim seminarima, konferencijama, obukama. Neki od njih su Škola javnih politika u organizaciji nevladine organizacije Institut alternativa, kao i seminar u okviru projekta Youth exchange Erasmus+ Let's speak about disability.

U NVO Mladi Romi je angažovana kao koordinator projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“, koji je finansiran od strane Evropske unije.

Katarina Jočić

Katarina Jočić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijani rad, a trenutno je na magistarskim studijama iz iste oblasti.

Radno iskustvo je sticala u Ministarstvu pravde – Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, gdje je u okviru Odsjeka za ispitivanje ličnosti vršila procjenu rizika i određivanje programa tretmana za zatvorenike koje dolaze na izdržavanje duge zatvorske kazne.

Pored toga bila je angažovana na projektu Centra za prava djeteta Crne Gore „Podrška uz stanovanje“, a posjeduje i iskustvo u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, u okviru rada u NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“.

U NVO „Mladi Romi“ je angažovana od decembra 2018. godine kao koordinator na projektu „Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade rome na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“.

Natalija Milović

Natalija Milović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Tokom studija bila je stipendistkinja njemačke Fondacije Konrad Adenauer (KAS) za društveno i politički angažovane i nadarene studente (2014/15), stipendistkinja Ministarstva prosvjete i dobitnica Nacionalne stipendije za izvrsnost (2016-18). Radno iskustvo sticala je u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori (sekcija Demokratizacije) i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.  U oktobru 2018. magistrirala je na Univerzitetu u Opoli (Poljska) na temu evropeizacije Zapadnog Balkana. U NVO Mladi Romi angažovana je kao koordinatorka regionalnog projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg