restorani podgoricacar rental montenegro

SANjA KNEŽEVIĆ

Sanja Knežević je studirala na odsjeku za obrazovanje učitelja na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore. Jedna je od osnivača NVO „Mladi Romi“ gdje je aktivna od 2007. godine. Uspješno je završila jednogodišnju  obuku za rad u NVO sektoru posredstvom  OEBS-a  i Centra za razvoj nevladinih organizacija. U periodu od 2007. do danas  angažavana je na projektima NVO Mladi Romi  na pozicijama koordinatorke, asistentkinje  i volonterke. Koordinisala je projektom „Jačanje ženskog romskog potencijala u Crnoj Gori“ u sklopu kog je organizovala radionice za Romkinje na temu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, tokom 2008. Godine. Značajan doprinos dala je radeći  na trogodišnjem projektu za regulisanje ličnih dokumenata i državljanstva za sve pripadnike romske zajednice na područje Boke kotorske. Učestvovala je na projektima izrade Lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma za opštine  Herceg Novi ,Kotor i Tivat (2009  do 2011). Tokom 2013. godine, bila je angažovana od Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina na projektu Romski časopis „Alav“ gdje je pisala o uspješnim Romima u Herceg Novom. Počev od 2013. godine  posvećena je unaprjedjenju obrazovanja romske djece u Herceg Novom kroz projekte  inicirane od NVO Mladi Romi  i OEBS misije u Crnoj Gori. U periodu od 2014 do 2016. godine, rukovodila je   projektima za  “Povećanje zapošljivosti Romkinja” – kada je i uspostavljena prva radionica “Dorra Nuova”  za izradu ručno rađenog nakita. Trenutno je angažovana na projektu  “ Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena- Dorra Nuova”.

JELENA TOPALOVIĆ

Jelena Topalović je diplomirala na Fakultetu Političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika.  Bila je angažovana kao volonter u brojnim organizacijama, posebno u: Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju, Servisu  za pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja,  Produženom stručnom postupku za preventivni  vaspitni tretman. Radila je kao asistentkinja i socijalna radnica na prvoj i drugoj fazi projekta  ,, Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“. Radila je na aktivnostima  usmjerenim ka socijalnoj integraciji RE populacije koja živi u naselju Konik posebno na aktivnostima  fokusiranim na djecu i omladinu, kao i aktivnostima za olakšanja pristupačnosti socijalnim servisima za odrasle. Radila je na organizovanju i vođenju studentske prakse za studente  Socijalnog rada i socijalne politike. Učesnica je brojnih razmjena, obuka i seminara u oblasti djelovanja civilnog društva i mobilnosti mladih , kao što su : Socijalno preduzetništvo (ECE), Religijska raznolikost (E:O:M), Work in progress-Easy transition (TDM 2000 Italy) , Religious understanding (ULE Albania), Fighting Antigypsyism through grassrooths actions (Roma Active Albania) , i mnoge druge.   Autorka je studije Mogućnosti i prepreke- Kako do posla. Članica je udruženja NVU  Naše Doba.

U NVO Mladi Romi je angažovana od juna 2016. godine kao asistentkinja na projektima.