Romi iz Igala uskoro useljavaju u nove kuće [Vijesti]

kuca

Romske porodice iz Šišteta u Igalu trebalo bi uskoro da usele u nove kuće u hercegnovskom naselju Drenovik. U nove montažne kuće useliće 23 socijalno ugrožena Roma.

Read more...

Romi i aktivizam: Ni poslanika ni sindikalaca [Monitor]

samirjaha

Crna Gora je jedina od bivših jugoslovenskih država u kojoj ne postoji nijedna romska politička partija. Romi nemaju autentične predstavnike ni u jednom lokalnom niti nacionalnom parlamentu. Sa druge strane, zaposlene Rome koji se nerijetko susreću sa diskriminacijom na poslu nema ko da zastupa na tržištu rada. Podaci govore da njihova radna prava nisu u dovoljnoj mjeri poštovana.

Read more...

Romi će inicirati osnivanje sindikalne organizacije [Radio HN]

RADIO-HN-2903

Početkom marta u saradnji sa članom Odbora direktora DOO Čistoća Herceg Novi, Bekimom Ahmetajem, NVO Mladi Romi,  pokrenula je pitanje isplate dugovanja za prekovremeni rad, koji radnicima  nije isplaćen još od juna 2013. godine.

Read more...

NVO Mladi Romi: Zaštititi prava radnika zaposlenih u komunalnim preduzećima [Vijesti]

Vijesti-16mart

Prema Berišinim riječima ključno je za Rome da se obrazuju i poboljšaju svoj status i ugled u društvu, jer su uglavnom prepoznati kao ljudi koji rade na održavanju čistoće ili kao sezonska radna snaga. 

Read more...

Romi su najdiskriminisaniji, zbog toga su u stalnom fokusu pažnje ombudsmana [Vijesti]

Vijesti-16032016

“Svake godine Evropska mreža protiv nacionalizma, rasizma, fašizma, koja podržava migrante i izbjeglice, (UNITED) koordinira sedmicu borbe protiv rasizma”, kaže se u saopštenju. 

Read more...

ROMACTED

romacted-logo

United we reach more!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Scholarships for Roma high school students

baner_ref_projekat.jpg

JIERCSWBT

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg