restorani podgoricacar rental montenegro

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 predstavlja jedinstveni izraz političke posvećenosti evropskih država da eliminišu diskriminaciju Roma i smanje neprihvatljive razlike između Roma i ostatka društva. Dekada se fokusira na prioritetne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, pri čemu obavezuje vlade da uzmu u obzir i druga osnovna pitanja, kao što su siromaštvo, diskriminacija i rodna ravnopravnost. 

Dekada je međunarodna inicijativa koja okuplja vlade, međuvladine i nevladine organizacije, kao i romsko civilno društvo.

Dvanaest zemalja trenutno učestvuje u Dekadi: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Srbija i Španija. Slovenija i SAD imaju status posmatrača.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 funkcioniše u skladu sa usvojenim uslovima i zadacima Dekade (Terms of Reference). Osnovni elementi na kojima se zasniva rad Dekade su sljedeći: nacionalni akcioni planovi, koordinacija politika, razmjena iskustava, revizija i demonstracija napretka, učešće Roma u procesu donošenja odluka, kao i pružanje informacija i stručne podrške.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 nije još jedna u nizu institucija, tijelo ili fond. Države članice Dekade moraju da obezbijede sredstva i realociraju nacionalne budžete kako bi se postigli rezultati, a takođe moraju i uskladiti svoje planove sa finansijskim instrumenatima multinacionalnih, međunarodnih i individualnih donatora.

Sve informacije o Dekadi možete naći na sljedećoj web adresi: www.romadecade.org

SARAJEVO: Konferencija o integralnom modelu stanovanja i zapošljavanja za Rome

Sarajevo-18maj2015

Sekretarijat Dekade inkluzije Roma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i centralna organizacija Dekade za BiH, Romski informativni centar Kalisara, organizovali su međunarodnu konferenciju pod nazivom „Integralni pristup socijalnom uključenju Roma kroz stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje“. Međunarodna konferencija je organizovana u Sarajevu, 18 – 20. maja.

Opširnije...

Radni sastanak NVO - DFP 2015

NVO-15maj

Danas je u Kancelariji NVO Mladi Romi u Podgorici održan sastanak nevladinih organizacija koje se bave  unaprjeđenjem položaja Roma i Egipćana u Cnoj Gori, a koji je se organizuje u okviru projekta "Centralna organizacija Dekade 2015". Ovaj projekat podržava Sekretarijat Dekade za inkluziju Roma.

Opširnije...

Sastanak DFP mreže u Istanbulu

DSC 1598

Četvrti sastanak DFP (Decade Focal Point) mreže, koju čine organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana, Španije, Češke Republike, Slovačke, Rumunije i Mađarske, održan je u Istanbulu od 20 - 25. aprila. Dženita Brčvak, predstavnica NVO Mladi Romi, učestvovala je na sastanku. 

Opširnije...

Evropska platforma za inkluziju Roma – put naprijed

banner-romaplaform2015 2

Deveta sjednica Evropske platforme za inkluziju Roma „The Way Forward“ održana je 16/17. marta u Briselu. Evropska platforma za inkluziju Roma okupila je predstavnika nacionalnih vlada, Evropske unije, međunarodnih organizacija i romskog civilnog društva.

Opširnije...

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka