restorani podgoricacar rental montenegro

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 predstavlja jedinstveni izraz političke posvećenosti evropskih država da eliminišu diskriminaciju Roma i smanje neprihvatljive razlike između Roma i ostatka društva. Dekada se fokusira na prioritetne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, pri čemu obavezuje vlade da uzmu u obzir i druga osnovna pitanja, kao što su siromaštvo, diskriminacija i rodna ravnopravnost. 

Dekada je međunarodna inicijativa koja okuplja vlade, međuvladine i nevladine organizacije, kao i romsko civilno društvo.

Dvanaest zemalja trenutno učestvuje u Dekadi: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Srbija i Španija. Slovenija i SAD imaju status posmatrača.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 funkcioniše u skladu sa usvojenim uslovima i zadacima Dekade (Terms of Reference). Osnovni elementi na kojima se zasniva rad Dekade su sljedeći: nacionalni akcioni planovi, koordinacija politika, razmjena iskustava, revizija i demonstracija napretka, učešće Roma u procesu donošenja odluka, kao i pružanje informacija i stručne podrške.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 nije još jedna u nizu institucija, tijelo ili fond. Države članice Dekade moraju da obezbijede sredstva i realociraju nacionalne budžete kako bi se postigli rezultati, a takođe moraju i uskladiti svoje planove sa finansijskim instrumenatima multinacionalnih, međunarodnih i individualnih donatora.

Sve informacije o Dekadi možete naći na sljedećoj web adresi: www.romadecade.org

Kvartalni sastanak Ministartsva za ljudska i manjinska prava i NVO sektora

min3sastanak

U okviru redovnih aktivnosti predviđenih za treći kvartal tekuće godine, danas (16.09.2014) je u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava održan sastanak predstavnika ministarstva i NVO koji se bave pitanjima zaštite i unaprjeđenja manjinskih prava.

Opširnije...

Sastanak NVO koje se bave integracijom Roma i Egipćana

grupna 2014-09-02NVO Mladi Romi je organizovala sastanak nevladinih organizacija koje se bave integracijom Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Sastanak je održan u utorak, 02. septembra 2014. godine u trajanju od 2h u kancelariji NVO Mladi Romi u Podgorici.

Sastanak je imao za cilj da predstavnike/ce pomenutih organizacija upozna sa predstojećom javnom raspravom o izmjeni i dopunama Zakona o manjinama, kao i da podstakne razmjenu informacija o aktivnostima i projektima u oblasti integracije Roma. 

Opširnije...

26. Sastanak Međunarodnog upravnog odbora Dekade

26. sastanak Međunarodnog upravnog odbora Dekade bio je posljednji sastanak pod crnogorskim predsjedavanjem Dekade. Sastanak, održan 19. i 20. juna u Podgorici, okupio je predstavnike država članica Dekade i država posmatrača, kao  i kontakt organizacija Dekade. 

Opširnije...

Konferencija: Ekonomsko osnaživanje Roma

Ekonomsko osnazivanjeVlada Crne Gore i Sekretarijat Dekade Roma organizovali su dvodnevnu konferenciju (17 – 18. jun) "Ekonomsko osnaživanje Roma" koja je okupila oko 70 predstavnika Vlade, međunarodnih i nevladinih organizacija.

Opširnije...

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka