restorani podgoricacar rental montenegro

Postavljeni temelji za formiranje Regionalnog savjeta Roma

RSR1

Centralne organizacije Dekade inkluzije Roma 2005 – 2015 iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije sastale su se krajem jula u Beogradu sa ciljem formiranja regionalne mreže – Regionalni savjet Roma, čiji je osnovni cilj da osigura učešće romskog civilnog društva u kreiranju politika koje se odnose na integraciju Roma.

Sastanku su prisustvovale i predstavnice Kancelarije za romske inicijative (RIO) iz Budimpešte i OSF Srbije , dok je Aleksandra Bojađieva ( DS) prisustvovala sastanku preko Skype-a.

Naime, budući da nova incijativa Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana,  Integracija Roma 2020, u velikoj mjeri targetira javnu upravu, stavljajući vrlo malo akcenta na civilno društvo, osjetili smo obavezu da reagujemo i formiramo mrežu čiji će glavni zadatak biti da se zalaže za učešće Roma i monitoring politika usmjerenih na Roma u nacionalnim državama i Evropi, zahtevajući pri tom više odgovornosti od strane država, uključujući i kroz temeljno izvještavanje. Jedan od paralelnih zadataka mreže biće zagovaranje jednakog tretmana romskog civilnog društva u Evropi, bez obzira na to da li je zemlja iz koje dolaze članica ili aspirant za članstvo u EU. Ideja za formiranje ove mreže leži u činjenici da je Dekada inkluzije Roma jedini međunarodni instrument koji je omogućavao direktnu razmjenu mišljenja između države i romskog civilnog društva, a što će sada biti izgubljeno kako se Dekada zvanično završava u septembru. Naša misija je da sačuvamo ono što je urađeno pod pokroviteljstvom Sekretarijata Dekade, ali i da nastavimo sa ostvarivanjem postavljenih principa kroz rad naše nove mreže. 

Sastanku su, u ime NVO Mladi Romi, prisustvovali  Samir Jaha i Dženita Brčvak. 

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka