Radni sastanak NVO - DFP 2015

NVO-15maj

Danas je u Kancelariji NVO Mladi Romi u Podgorici održan sastanak nevladinih organizacija koje se bave  unaprjeđenjem položaja Roma i Egipćana u Cnoj Gori, a koji je se organizuje u okviru projekta "Centralna organizacija Dekade 2015". Ovaj projekat podržava Sekretarijat Dekade za inkluziju Roma.

Sastanak je imao za cilj da predstavnike/ce nevladinih organizacija upozna sa predstojećim konferencijama u okviru Dekade inkluzije Roma 2005 – 2015. godine, kako bi se obezbijedilo djelotvorno učešće romskih predstavnika/ca, ali i da podstakne diskusiju o Izvještaju o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012 – 2016 sa ciljem pripreme preporuka za izvještavanje u 2015. godini.

Dnevni red je, stoga, obuhvatio dvije tačke, i to:

  1. Međunarodnu konferenciju "Integrisani programi stanovanja i zapošljavanja”, koju organizuje Sekretarijat Dekade i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, 18 – 20. maja 2015. godine u Sarajevu;
  2. Izvještaj o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012 – 2016 za 2014. godinu. 

Preuzmite:

- Dnevni red

- Zapisnik sa sastanka