Studijska posjeta Briselu

brussels

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, g. Samir Jaha, boravio je u studijskoj posjeti Briselu od 28. septembra do 3. oktobra. Studijska posjeta je organizovana za predstavnike romskog civilnog društva iz zemalja članica EU, Zapadnog Balkana i Turske. 

Studijska posjeta koju je organizovala kancelarija TACSO pružila je priliku romskim liderima da prošire znanje o EU i procesu pristupanja, da se upoznaju sa partnerskim organizacijama, relevantnim predstavnicima Evropske komisije i posjete evropske institucije. Ovaj događaj je bio i podsticaj da romske NVO razmotre mogućnost razvijanja zajedničkih projekata.