restorani podgoricacar rental montenegro

Centralna organizacija Dekade Roma - 2015

Puno učešće i uključivanje romske zajednice u redovne tokove društva jedna je od obaveza preuzetih u okviru Dekade Roma 2005 - 2015. U skladu sa opštim pravilima Dekade, romsko civilno društvo ima pravo da aktivno učestvuje u procesu Dekade i procesu donošenju odluka. 

Romsko civilno društvo ima pravo da doprinosi efikasnoj implementaciji nacionalnih akcionih planova za Dekadu pokretanjem dijaloga između lokalnih vlasti i lokalnih romskih zajednica, da približi ciljeve Dekade romskom civilnom društvu, aktivno učestvuje i pruža svoj puni doprinos implementaciji i monitoringu nacionalnih akcionih planova za Dekadu, i obezbjeđuje učešće Roma u aktivnostima Dekade na nacionalnom nivou.

Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, Sekretarijat Dekade je tokom 2012. godine objavio javni poziv za izbor kontak organizacije Dekade. NVO MLADI ROMI je kontakt organizacija Dekade za Crnu Goru.

Aktivnosti predviđene ovim projektom su sljedeće:

organizovanje i finansiranje učešća predstavnika romskog civilnog društva na relevantnim događajima u oblasti inkluzije Roma, koje se organizuju pod pokroviteljstvom Dekade, EU ili drugih međunarodnih organizacija;

  • obezbjeđivanje doprinosa međunarodnom informacionom sistemu Dekade, kroz sakupljanje i distribuiranje informacija od važnosti za romska pitanja;
  • distribuiranje informacije vezanih za Dekadu i EU akterima na nacionalnom nivou;
  • pružanje podrške radu međunarodnih partnera na nacionalnom nivou;
  • zagovaranje poboljšanja položaja romske populacije na nacionalnom nivou; i
  • prisustvovanje međunarodnim sastancima sa ostalim kontakt organizacijama Dekade.

 

decade

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka