restorani podgoricacar rental montenegro

Lična dokumentacija – prvi korak ka jednakosti 2

Kancelarija UNDP u Crnoj Gori je 2008. godine pokrenula ovaj projekat uz finansijsku podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj (SIDA). Ovaj nacionalni projekat dio je šireg regionalnog projekta, kojim upravlja Regionalni centar UNDP u Bratislavi.

Opšti cilj projekta je smanjenje siromaštva RAE populacije radi njihovog održivog i većeg uključivanja u društvo, boljih prilika za zapošljavanje i razvojnih mogućnosti.

NVO Mladi Romi bila je partner na realizaciji projekta „Pomoć rezidentnim Romima u sticanju ličnih dokumenata“.

Iz perspektive Roma, administrativne procedure za izdavanje ličnih dokumenata su i komplikovane i skupe. Po nalazima NVO Mladi Romi troškovi u prosjeku po jednoj osobi su iznosili 580 eura.

Projekte za lična dokumenta podržane od UNDP-a, NVO Mladi Romi je sprovodila od sredine 2008. do kraja 2011. godine. U pomenutom periodu, pribavljeno je i finansirano preko 5000 različitih dokumenata u zemlji porijekla – Srbiji, kao i Crnoj Gori.

Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i relevantnim lokalnim vlastima, kao i organizacijama romskog civilnog društva.

undp

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka