restorani podgoricacar rental montenegro

Erasmus + Projekat za jačanje kapaciteta romskih organizacija u oblasti korišćenje EU fondova i osnaživanja partnerstava

NVO Mladi Romi će biti angažovana kao koordinatorska organizacija na projektu „Roaming - Jačanje kapaciteta romskih organizacija u oblasti korišćenja EU fondova i osnaživanja partnerstava“, koji počinje sa realizacijom 01.09.2016. i trajaće do 01.09.2017. godine.

 

Ciljna grupa ovog projekta su organizacije civilnog sektora odabrane u skladu sa svojim iskustvom i sposobnostima, članice ,,SIMURGH” romske mreže. One su ujedno i partneri na ovom projektu (Out Of The Box International/Belgija, Asocijacija Koordinatora za romska pitanja/Srbija, Association of Citizens ROMAVERSITAS – Skoplje/FYRM, MladiRomi/BiH, Disutni Albania/Albanija i Advancing Together/Kosovo), od kojih se očekuje da kroz različite planirane aktivnosti u projekat uključe još 40 organizacija civilnog sektora. Ipak, oni koji će imati najviše koristi od planiranih aktivnosti su omladinski radnici iz romskih organizacija koji će steći korisna znanja o EU fondovima i procesu zagovaranja. S obzirom da su projektom obuhvaćeni kreatori politika i institucije na evropskom nivou, omladinski radnici iz romskih organizacija će imati priliku i da ojačaju postojeća partnerstva, ali se i uključe u nove evropske mreže.


Specifični ciljevi projekta su:
1. izgradnja kapaciteta 6 romskih organizacija civilnog sektora na Zapadnom Balkanu, kako bi se uključile u proces monitoringa, apliciranja i pisanja EU projektnih prijedloga, te efikasnijeg prikupljanja sredstava za period 2017 - 2020 (Trening ,,EU fondovi i zagovaranje”);
2. uspostavljanje saradnje između 6 romskih organizacija civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i određenog broja relevantnih krovnih evropskih organizacija radi podsticanja bolje zastupljenosti mladih Roma u Evropi (Stažiranje u Briselu predviđeno za 6 omladinskih radnika koji dolaze iz romskih organizacija civilnog sektora);
3. osposobljavanje i podsticanje 40 romskih organizacija civilnog sektora na Zapadnom Balkanu da se u većoj mjeri uključe u process zagovaranja i rješavanja problema romske omladine na lokalnom i nacionalnom nivou (Laboratorije za evropsko-romske inicijative i priručnik sa preporukama).

 

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka