restorani podgoricacar rental montenegro

Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2012 - 2016 i prateći akcionih planovi na nacionalnom i lokalnom nivou u Crnoj Gori podržavaju stanovište da je poboljšanje položaja romske populacije teško ostvarljivo bez odgovarajućeg učešća Roma i Romkinja u javnom životu.

Iako je izvjesno da političko i sindikalno djelovanje može da doprinese poboljšanju ekonomskog, socijalnog i obrazovnog statusa manjinskih zajednica, Romi su ipak u velikoj meri isključeni iz ravnopravnog učešća u javnim poslovima (res publica).

Ovaj projekat, stoga, ima za cilj da doprinese zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno organizovanje. Specifični ciljevi projekta su: 1) Poboljšana znanja predstavnika Roma da učestvuju u oblikovanju političkog i javnog života CG; 2) Institucionalizovani mehanizmi za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava romskih i ne - romskih radnika koji rade na održavanju gradske čistoće.

Glavne aktivnosti predviđene ovom akcijom su organizovanje treninga za romske aktiviste o zagovaranju za ljudska prava, političkom sistemu Crne Gore, javnim politikama i odnosima sa javnošću. Pored toga, organizovaće se i treninzi o sindikalizmu za radnike koji rade na održavanju gradske čistoće.

Projekat će trajati 15 mjeseci, počevši od 1. februara 2016. godine. 

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicijom Romski krug, a njegovu implementaciju podržava Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

 

 

                                                                  EU

Integracija Roma 2020

Romi u medijima

medijiromi

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka