Najava sastanka promocije dijaloga na lokalnom nivou, Bijelo Polje 8.05.2018.

Ovom prilikom najavljujemo održavanje sastanka na lokalnom nivou u okviru projekta "Jačanje romskih nevladinih organizacija kao transparentnih i nezavisnih nadzornih organizacija" koji će se 8. maja 2018. godine održati u Bijelom Polju u saradnji sa lokalnom NVO Klub kulture, a biće koordiniran od strane NVO Mladi Romi, koji su ujedno partneri Roma ERGO mreže u projektu podržanom od strane fonda Višegrad.

Cilj lokalnog dijaloga je rasprava o pitanjima važnim za zajednicu kojoj će prisustvovati predstavnici romske nacionalne manjine iz opštine i predstavnici lokalnih vlasti. Na sastanku će se razgovarati o dosadašnjim rezultatima, izvući preporuke na osnovu sprovedenih akcija, te osmisliti budući koraci.

Opširnije...

Informativni sastanak sa Zajednicom opština

Predstavnici NVO Mladi Romi održali su sastanak sa predstavnicima Zajednice opština 27. aprila. Svrha sastanka je bilo upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava sa programom ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou koji će naredne dvije godine imati za cilj saradnju sa opštinama i lokalnim romskim stanovništvom.

Opširnije...

Konkurs za dodjelu malih grantova 2018

NVO Mladi Romi je u okviru projekta ,,Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civinog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj" koji je podržan od strane Evropske komisije, raspisala treći Konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama koje svojim radom doprinose unapređenju položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 18.05.2018.

Prilikom izrade prijedloga projekta, molimo Vas da se vodite informacijama koje su navedene u Konkursu. Organizacije koje žele da apliciraju moraju popuniti Obrazac za podnošenje prijedloga projekata kao i Prijedlog budžeta.

Opširnije...

ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje pripadnika na lokalnom nivou

Program ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou predstavlja zajednički program Evropske Komisije (DG NEAR) i Savjeta Evrope. Program ROMACTED se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, BiH, Kosovo, Albanija, Makedonija) i u Turskoj u više od 60 opština. U Crnoj Gori su programom obuhvaćeni Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj. Program je počeo sa implementacijom 5. aprila i trajaće 25 mjeseci.

ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou ima za cilj saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava kao i sa članovima romske zajednice. Programom se žele ojačati kapaciteti i interesovanja predstavnika lokalne samouprave koji se bave pitanjem inkluzije Roma, a sa druge strane se takođe žele ojačati kapaciteti pripadnika romske zajednice kako bi na adekvatan način izrazili svoje potrebe i ukazali na one probleme koje smatraju važnim za riješiti.

NVO Mladi Romi je partnerska organizacija u implementaciji programa, a program implementira Savjet Evrope, odnosno Programska Kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi