Sastanak sa predsjednikom opštine Tivat

Članovi ROMACTED tima su održali sastanak sa predstavnicima opštine Tivat 12. oktobra 2018. godine u prostorijama opštine.

Sastanku su, ispred ROMACTED tima prisustvovali šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Angela Longo, Focal point programa ROMACTED Samir Jaha, facilitatorka za opštinu Tivat Nedjeljka Sindik i izvršni direktor NVO Udruženje Egipćana iz Tivta Džafer Brahimi. Ispred opštine Tivat su sastanku prisustvovali predsjednik opštine Prof. Dr Siniša Kusovac i sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalno staranje i ujedno kontakt osoba ispred opštine za ROMACTED Darka Ognjanović.

Opširnije...

Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Projekat ‘Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj’ je u trećoj godini implementacije s ciljem uspostavljanja konstruktivnog i sistematskog dijaloga između lokalnih i nacionalnih vlasti i (pro) romskih nevladinih organizacija, kako bi se unaprijedile politike za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, borbu protiv diskriminacije, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

Ovaj projekat ima nekoliko specifičnih ciljeva:

Opširnije...

Aktivnosti programa ROMACTED u opštini Podgorica

U periodu između jula i septembra 2018. godine, sprovedene su brojne aktivnosti koje se tiču romske zajednice u opštini Podgorica.

Posjete su obavljene u cilju informisanja lokalnog stanovništva o programu ROMACTED i njihovom daljem učlanjivanju u Lokalnu akcionu grupu (Community Action Group - CAG). Posjetom se stupilo u kontakt sa preko 40 ljudi.

Dogovoreno je da će pripadnici RE populacije koji rade kao medijatori u oblasti zapošljavanja i obrazovanja pristupiti CAG-u.

Rezultat obavljenih posjeta je i formiranje Lokalne akcione grupe (Community Action Group - CAG). Članovi CAG-a su mladi pripadnici romske populacije koji se duže vremena bave pitanjima inkluzije Roma u Crnoj Gori.

Opširnije...

Održan sastanak sa predsjednikom opštine Bar

Predstavnici ROMACTED tima su 1. oktobra održali sastanak sa predsjednikom opštine Bar, gospodinom Dušanom Raičevićem, potpredsjednicom opštine gospođom Tanjom Spičanović, sekretarkom Sekretarijata za društvene djelatnosti gospođom Oliverom Vidaković i kontakt osobom ispred opštine gospodinom Naserom Krajom. Tema sastanka je bilo upoznavanje predsjednika opštine sa ROMACTED programom kao i sa predstojećim aktivnostima. Zaključak je da opština Bar želi ozbiljno da se pozabavi pitanjima RE populacije u opštini i spremni su za saradnju sa timom oko izrade Lokalnog akcionog plana.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi