Održan sastanak sa članovima Institucionalne radne grupe (IWG) u opštini Berane

Članovi ROMACTED tima su na sastanku održanom 5. februara predstavili plan aktivnosti za naredni period, koji podrazumijeva angažovanje eksperata i novog facilitatora, na sastanku kojem su prisustvovali kontakt osoba ispred opštine i članovi Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana opštine Berane.

Opširnije...

Održani sastanci sa predstavnicima opština Bar i Nikšić

Na dva odvojena sastanka koja su održana sa predstavnicima opština Bar i Nikšić 29. januara, članovi ROMACTED tima su upoznali predstavnike opština sa angažovanim facilitatorima i ekspertima

Angažovani eksperti će predstavnicima opština pružiti besplatnu obuku iz domena pisanja Lokalnog akcionog plana, zatim obuku iz oblasti komunikacije i rješavanja konflikata kao i obuku iz oblasti pisanja EU projekata i pristupanje fondovima za njihovo finansiranje.

Opširnije...

Održan trening za nove faciltatore i eksperte za program ROMACTED

ROMACTED tim koji radi u Crnoj Gori je proširen sa dodatnim facilitatorima, kao i sa ekspertima. Novi facilitatori i eksperti su angažovani posredstvom javnog poziva koji je objavljen u avgustu prošle godine od strane Savjeta Evrope. Dolaskom novih facilitatora, program ROMACTED će se aktivnije sprovoditi u svih osam targetiranih opština (Berane, Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj), koji će raditi na osnaživanju romske zajednice i istovremeno sarađivati sa predstavnicima lokalnih institucija u cilju promovisanja dobrog upravljanja.

Kada su u pitanju angažovani eksperti, njihov zadatak biće da: 

Opširnije...

Održana najavna konferencija za projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca

Dana 17. januara 2019. godine NVO Mladi Romi je u EU Info Centru, sa početkom u 11h, organizovala najavnu konferenciju na kojoj je predstavljen projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“.

Na konferenciji je predstavljen glavni cilj i aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta, budžet i broj učenika koji prema projektu mogu dobiti stipendiju, mentorstvo i mogućnost za obavljanje prakse u javnom ili privatnom sektoru.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi