Održana najavna konferencija za projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca

Dana 17. januara 2019. godine NVO Mladi Romi je u EU Info Centru, sa početkom u 11h, organizovala najavnu konferenciju na kojoj je predstavljen projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“.

Na konferenciji je predstavljen glavni cilj i aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta, budžet i broj učenika koji prema projektu mogu dobiti stipendiju, mentorstvo i mogućnost za obavljanje prakse u javnom ili privatnom sektoru.

Opširnije...

Saradnja između NVO Mladi Romi i NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka MAPSS

Izvršni direktor nevladine organizacije Mladi Romi Samir Jaha i predsjednica NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS) Mina Međedović, 24.12.2018, potpisali su Memorandum o saradnji između NVO Mladi Romi i NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka.

NVO Mladi Romi je organizacija koja teži unaprijeđivanju i zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta, s posebnim akcentom na povezivanje i podsticanje mladih ljudi u romskoj zajednici na konkretne akcije i inicijative, osposobljavanje tinejdžera za razvijanje individualnih potencijala u korist ličnog i kolektivnog napretka. Polazeći od toga da su ciljevi obje organizacije podsticanje mladih i njihovog aktivizma u donošenju odluka u društvu, uvažavajući međusobnu autonomiju, potpisan je Memorandum o saradnji.

Opširnije...

Trening o demokratiji i ljudskim pravima u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

Program studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, otpočeo je treningom o demokratiji i ljudskim pravima. Ovo je prvi trening u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!”. Održan je od 12. do 14. oktobra u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.

Treningu je prisustvovalo 25 studenata i studentkinja, kako bi se obučili da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javnih politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima.Svrha treninga je bila okupiti i edukovati grupu mladih aktivista kroz informisanje i prenošenje znanja na teme aktivnog građanstva, ljudskih prava i demokratije, kao i monitoringa, s posebnim akcentom na njihovu implementaciju u praksi.

Opširnije...

Sastanak sa članovima Lokalne akcione grupe u Baru

Članovi ROMACTED tima su 19. decembra održali sastanak sa članovima Lokalne akcione grupe iz Bara u prostorijama opštine. Sastanak je održan kao redovna aktivnost facilitatorke Sabre Decević i na njemu se govorilo o formiranju omladinske romske nevladine organizacije.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi