Trening o demokratiji i ljudskim pravima u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

Program studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, otpočeo je treningom o demokratiji i ljudskim pravima. Ovo je prvi trening u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!”. Održan je od 12. do 14. oktobra u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.

Treningu je prisustvovalo 25 studenata i studentkinja, kako bi se obučili da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javnih politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima.Svrha treninga je bila okupiti i edukovati grupu mladih aktivista kroz informisanje i prenošenje znanja na teme aktivnog građanstva, ljudskih prava i demokratije, kao i monitoringa, s posebnim akcentom na njihovu implementaciju u praksi.

Opširnije...

Sastanak sa članovima Lokalne akcione grupe u Baru

Članovi ROMACTED tima su 19. decembra održali sastanak sa članovima Lokalne akcione grupe iz Bara u prostorijama opštine. Sastanak je održan kao redovna aktivnost facilitatorke Sabre Decević i na njemu se govorilo o formiranju omladinske romske nevladine organizacije.

Opširnije...

Održan trening za članove Institucionalne radne grupe u opštini Bar

Predstavnici ROMACTED tima održali su 7. decembra u Baru trening sa predstavnicima Radne grupe na temu izrade Lokalnog akcionog plana za inkluziju RE populacije. Prisutni na treningu su imali prilike da čuju više o metodologiji ROMACTED-a kao i o usklađenosti Lokalnog akcionog plana (LAP) sa aktuelnom Strategijom za inkluziju RE populacije. Na treningu su takođe predstavljeni i podaci o položaju RE populacije u opštini Bar iz oblasti zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, socijalnog statusa i zdravstva. Podaci koji su dobijeni su se u velikoj mjeri razlikovali od onih koje je opština Bar imala, što će u dalje pomoći prilikom izrade LAP-a.

Opširnije...

Održan sastanak sa članovima Institucionalne radne grupe (IWG) u opštini Herceg Novi

Predstavnici ROMACTED tima održali su 23. novembra sastanak sa predstavnicima Radne grupe u opštini Herceg Novi. Radna grupa, koju sačinjavaju predstavnici Centra za socijalni rad opštine Herceg Novi, Biroa rada, Doma zdravlja, Uprave Policije i osnovne škole imaće za cilj u predstojećem periodu da rade na izradi Lokalnog akcionog plana za inkluziju RE populacije u Herceg Novom. Članovi Radne grupe su imenovani Rješenjem predsjednika Opštine Herceg Novi, dok će Radnom grupom predsjedavati potpredsjednica opštine.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi