Održan regionalni sastanak ROMACTED timova u Briselu

U sklopu obilježavanja Nedjelje Roma, u Briselu je 20. marta održan regionalni sastanak kojem su prisustvovali članovi ROMACTED tima iz Strazbura, kao i Projektni službenici/e i Focal Point-i iz svake zemlje u kojoj se ROMACTED sprovodi (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Turska). 

Svrha sastanaka je bila bolja koordinacija između ROMACTED timova po državama i tima iz Strazbura, naročito uzimajući u obzir da će u narednom periodu veliki akcenat biti stavljen na rad sa romskom zajednicom. Jedna od tema na sastanku je bilo i povezivanje ROMACTED programa sa ostalm regionalnim inicijativama, poput projekta Roma Integration koji sprovodi Regionalni Savjet za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC). 

Opširnije...

Ojačani kapaciteti predstavnika Opština Berane, Bijelo Polje i Nikšić za osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou

U periodu od 18-19. marta 2019. godine u hotelu Palas u Petrovcu je održan drugi po redu trening o izradi Lokalnih akcionih planova (LAP) za integraciju Roma i Egipćana. Trening je ovoga puta održan za opštine Berane, Bijelo Polje i Nikšić, u sklopu programa ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou, koji u Crnoj Gori sprovode Programska kancelarija Savjeta Evrope i NVO Mladi Romi.

Trening koji je okupio predstavnike/ce romske i egipćanske (RE) zajednice i predstavnike/ce lokalnih institucija iz navedenih opština je imao za cilj da se napravi nacrt Lokalnog akcionog plana, strateškog dokumenta koji će služiti opštinama da prepoznaju probleme koji se nalaze unutar RE zajednice kao i rješenja i mjere uz za unaprjedjenje položaja romske zajednice.

Opširnije...

Ojačani kapaciteti predstavnika Opština Bar, Ulcinj i Herceg Novi za osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou

U periodu 11-12. marta 2019. godine u hotelu Palas u Petrovcu je održan trening o izradi Lokalnih akcionih planova (LAP) za integraciju Roma i Egipćana za opštine Herceg Novi, Bar i Ulcinj, u sklopu programa ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou, koji u Crnoj Gori sprovode Programska kancelarija Savjeta Evrope i NVO Mladi Romi.

Trening koji je okupio predstavnike/ce RE zajednice i predstavnike/ce lokalnih institucija iz navedenih opština je imao za cilj da se napravi nacrt Lokalnog akcionog plana, strateškog dokumenta koji će služiti opštinama da prepoznaju probleme koji se nalaze unutar RE zajednice kao i rješenja i mjere uz za unaprjedjenje položaja romske zajednice.

Opširnije...

Simulacija parlamentarne debate na Fakultetu političkih nauka

Programom studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, nastavlja se implementacija projekta „Ujedinjeni možemo više- glas studentima, podrška radnicima!“, i to izvođenjem simulacije parlamentarne debate, na Fakultetu političkih nauka, u Podgorici, 9. i 10. marta 2019. godine. Događaju su prisustvovali studenti i aktivisti iz romske i većinske zajednice. Svrha ovog događaja je da podstakne učesnike na kritičko razmišljanje, razvije njihove retoričke sposobnosti i osposobi ih za učešće u parlamentarnoj debati, kako bi na što efikasniji način uticali na proces donošenja odluka i kreiranje javnih politika, koje se između ostalog tiču pitanja Roma, socijalnih pitanja, kao i manjinskih prava.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi