GA: Položaj Roma nezadovoljavajući [Dan]

gradjanska alijansa

U prav­cu pod­sje­ća­nja na sta­tus i po­lo­žaj Ro­ma u Evro­pi, Evrop­ska aso­ci­ja­ci­ja za bor­bu pro­tiv ra­si­zma, či­ja je čla­ni­ca Gra­đan­ska ali­jan­sa (GA), ju­če je or­ga­ni­zo­va­la si­mul­ta­ne ak­ci­je u 17 dr­ža­va Evro­pe u okvi­ru do­ga­đa­ja Ro­ma Pride.

Opširnije...

Neophodno pokretanje druge Dekade Roma [CdM]

RRC

Romske nevladine organizacije, članice Regionalnog savjeta Roma RSR, predvodnice koalicija romskih i pro-romskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji uvjerene su da je neophodno i nužno da proces Dekade Roma ne bude prekinut, te naglašavaju da bi njeno pokretanje imalo značajne i povoljne implikacije.

Opširnije...

Herceg Novi: Dom za osam romskih porodica [Kodex]

HN

Opština Herceg Novi i njemačka organizacija HELP, uz sredstva koja je obezbijedila Vlada Savezne Republike Njemačke, zajedno će stambeno obezbijediti osam romskih porodica koje sada žive u Šištetu.

Opširnije...

Naći stambeno rješenje za još tri romske porodice u Herceg Novom [CdM]

Herceg Novi

Nevladine organizacije Mladi Romi i Akcija za ljudska prava pozdravile  su odluku akcije Opštine Herceg Novi i njemačke nevladine organizacije HELP, da zajedničkim snagama stambeno zbrinu šest romskih porodica koje trenutno žive u improvizovanim objektima na Šištetu u Igalu.

Opširnije...

Herceg Novi: Stanovi za romske porodice spas za šest porodica [Vijesti]

HN

NVO Mladi Romi i NVO Akcija za ljudska prava pozdravljaju akciju Opštine Herceg Novi i njemačke nevladine organizacije HELP, koji će zajedničkim snagama stambeno zbrinuti šest romskih porodica koje trenutno žive u improvizovanim objektima na Šištetu u Igalu.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg