Projekat za sindikalno i političko angažovanje Roma [Radio Jadran]

Press04032016

NVO Mladi Romi predstavlila je u Podgorici projekat “Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!”. Projekat ima podršku Evropske komisije kroz posredstvo Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u vrijednosti od 91,119.95 eura.


Implementiraju ga NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug od februara 2016. do aprila 2017. godine.

Task menadžerka u Delegaciji EU u Crnoj Gori Mladenka Tešić, istakla je da je “od ključne važnosti što je jedna romska nevladina organizacija dobila finansijsku podršku za ovaj projekat koji će, između ostalog, razviti platformu za politički i javni aktivizam Roma. Cilj je veća politička zastupljenost i uspostavljanje prvog sindikata koji će okupiti radnike koji rade na održavanju gradske čistoće na nivou Crne Gore.

Po njenim riječima, projekat će doprinijeti sindikalnom i političkom angažovanju Roma. Ona se nada uskoro prvom romskom predstavniku u Skupštini”.

Izvršni direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha, objasnio je da se razlozi koji su motivisali nastanak ovog projekta nalaze, prije svega, u činjenici da je proces političke socijalizacije Roma u Crnoj Gori na samom početku:

“Crna Gora je jedina od bivših jugoslovenskih država u kojoj ne postoji nijedna romska politička partija niti Romi imaju autentične predstavnike u lokalnom i nacionalnom parlamentu. Sa druge strane, kada su u pitanju Romi zaposleni u komunalnim strukturama, naša iskustva sa terena govore da njihova radna prava nisu u dovoljnoj mjeri poštovana. Uvjereni smo da političkim i sindikalnim angažovanjem možemo znatno da popravimo ekonomski, socijalni i obrazovni položaj naše zajednice“, rekao je Jaha.

Generalni sekretar, Srđa Keković, istakao je da je radno angažovana romska populacija posebno ranjiva na tržištu rada zbog nedovoljne edukovanosti o radnim i sindikalnim pravima i njihove neorganizovanosti.
“Iz tih razloga često su zakidani za svoja prava iz radnog odnosa i dovođeni u neravnopravni položaj u odnosu na druge zaposlene”, smatra Keković.

Predsjednik NVO Koalicije Romski krug Veselj Beganaj, je mišljenja da će se realizacijom predviđenih projektnih aktivnosti povećati mogućnosti za ostvarivanje i zaštitu političkih prava i uticaja Roma na proces donošenja odluka.

Uslijediće organizovanje treninga za romske aktiviste o zagovaranju za ljudska prava, političkom sistemu Crne Gore, javnim politikama i odnosima sa javnošću. Pored toga, organizovaće se i treninzi o sindikalizmu i zaštiti prava iz korpusa radnih prava za radnike koji rade na održavanju gradske čistoće.

Izvor: http://radiojadran.com/projekat-za-sindikalno-i-politicko-angazovanje-roma/

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg