Aktivnosti programa ROMACTED u opštini Tivat

U periodu između jula i septembra 2018. godine, sprovedene su brojne aktivnosti koje se tiču romske zajednice u opštini Tivat. Posjete su, u razmaku od nekoliko dana obavljene u naseljima 7. jul, Lovanja, Gradiošnica i Vrijes,

Sa stanovništvom su obavljeni razgovori o aktuelnim problemima sa kojima se susrijeću kao i o formiranju CAG-a (Lokalne grupe za akciju).

Opširnije...

Aktivnosti programa ROMACTED u opštini Bar

U periodu između jula i septembra 2018. godine, sprovedene su brojne aktivnosti koje se tiču romske zajednice u opštini Bar. Sa predstavnicima opštine je održana inicijalna posjeta, gde je predstavljen ROMACTED program i plan facilitatora za predstojeći period. Zajedno sa kontakt osobom ispred opštine, faciltiatorka je obišla i lokalno romsko naselje gdje je imala prilike da razgovara sa ljudima i takođe prezentuje ROMACTED program. U okviru analize stanja na terenu, facilitatorka se sastala i sa predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija gdje je dobila informacije o tome koji su programi rađeni u prošlosti čiji su krajnji korisnici bili lokalno romsko stanovništvo. Takođe je održan i sastanak sa potencijalnim članovima CAG-a, pa u narednom periodu očekujemo da CAG započne sa radom.

Opširnije...

Sastanak sa ministrom za ljudska i manjinska prava

Članovi ROMACTED tima su održali sastanak 19. septembra sa ministrom za ljudska i manjinska prava, gospodinom Mehmedom Zenkom. Svrha sastanka je upoznavanje ministra sa dosadašnjim aktivnostima koje su sprovedene kroz ROMACTED program.

Opširnije...

ROMACTED Nacionalna radionica

Nacionalna radionica za participativno učešće i strateško planiranje održana je 18. jula u hotelu CenterVille u Podgorici u sklopu projekta ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou. Učesnici radionice su bili predstavnici lokalnih samouprava, NVO i lokalni aktivisti kao i članovi ROMACTED tima iz Crne Gore i iz Strazbura. Cilj radionice je bio da prisutne upozna sa metodologijom programa kao i sa aktivnostima koje će biti sprovedene u sljedeće dvije godine. Na radionici je takođe održana i kratka vježba gdje su učesnici bili podijeljeni po grupama koje su sačinjavali predstavnici lokalnih samouprava i lokalni aktivisti, gdje su predstavljeni problemi sa kojima se suočava romske zajednica i rješenja tih problema.

Opširnije...

ROMACTED Najavna konferencija

Najavna konferencija (Launching event) za program ROMACTED održana je 17. jula u hotelu CenterVille u Podgorici. Konferencija je održana sa ciljem da se javnost upozna sa programom koji će u Crnoj Gori biti sprovođen do maja 2020. godine, a istovremeno je bio i cilj da se potpišu Memorandumi o razumijevanju između Savjeta Evrope, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i opštine u kojoj se program sprovodi. Konferenciji je prisustvovalo 80 ljudi, odnosno predstavnici Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, NVO Mladi Romi, zatim predstavnici Tima za Rome i Putnike unutar organizacije Savjeta Evrope iz Strazbura, Delegacije EU u Crnoj Gori, predstavnici lokalnih samouprava u kojima se program sprovodi, predstavnici brojnih međunarodnih i nevladinih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori kao i predstavnici državnih institucija.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi