restorani podgoricacar rental montenegro

Informativni sastanak sa Zajednicom opština

Predstavnici NVO Mladi Romi održali su sastanak sa predstavnicima Zajednice opština 27. aprila. Svrha sastanka je bilo upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava sa programom ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou koji će naredne dvije godine imati za cilj saradnju sa opštinama i lokalnim romskim stanovništvom.

Program će se sprovoditi u osam opština u Crnoj Gori (Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj) koji će, pored saradnje sa opštinama i lokalnim romskim stanovništvom imati i za cilj usvajanje Lokalnih akcionih planova za inkluziju Romske populacije.

Sastanku su pored predstavnika NVO Mladi Romi prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava unutar Zajednice opština, predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i ekspertkinja za romske politike Sanja Elezović.

Dogovoreno je da će Zajednica opština dati preporuke opštinama u kojima će se sprovoditi program da učestvuju u njegovoj implementaciji.

 

20180427_123523.jpg

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi