restorani podgoricacar rental montenegro

Najava projekta - Program opismenjavanja Roma i Romkinja u Herceg Novom

math student

Komisija za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Herceg Novi donijela je odluku da podrži projekat naše organizacije koji nosi naziv "Program elementarnog opismenjavanja odraslih Roma i Romkinja u Herceg Novom". Ugovor o saradnji između NVO Mladi Romi i Opštine Herceg Novi potpisan je 11. avgusta 2015. godine.

Opširnije...

Postavljeni temelji za formiranje Regionalnog savjeta Roma

RSR1

Centralne organizacije Dekade inkluzije Roma 2005 – 2015 iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije sastale su se krajem jula u Beogradu sa ciljem formiranja regionalne mreže – Regionalni savjet Roma, čiji je osnovni cilj da osigura učešće romskog civilnog društva u kreiranju politika koje se odnose na integraciju Roma.

Opširnije...

Saopštenje za javnost povodom izvještavanja o RE strategiji

Grupa nevladinih organizacija koje se bave integracijom Roma i Egipćana sastala se 15. maja sa ciljem razmatranja Izvještaja o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori za 2014. godinu. Sastanak je organizovala NVO Mladi Romi kao dio redovnih aktivnosti u sklopu projekta Centralna organizacija Dekade (Decade Focal Point).

Opširnije...

Kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama NVO

KvartalniSast

Danas je u prostorijama Ministarstva održan sastanak predstavnika ministarstva i petnaest NVO koji se bave pitanjima zaštite i unaprjeđenja  manjinskih prava. Naime,  jedna od redovnih aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava je i saradnja sa nevladinim sektorom, razmjena mišljenja i sugestija u vezi sa unaprjeđenjem i zaštitom ljudskih i manjinskih prava.

Opširnije...

SARAJEVO: Konferencija o integralnom modelu stanovanja i zapošljavanja za Rome

Sarajevo-18maj2015

Sekretarijat Dekade inkluzije Roma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i centralna organizacija Dekade za BiH, Romski informativni centar Kalisara, organizovali su međunarodnu konferenciju pod nazivom „Integralni pristup socijalnom uključenju Roma kroz stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje“. Međunarodna konferencija je organizovana u Sarajevu, 18 – 20. maja.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi