Produženo trajanje Konkursa za dodjelu malih grantova

NVO Mladi Romi obavještava zainteresovane organizacije da je produženo trajanje Konkursa za dodjelu malih grantova.

Podsjećamo da je NVO Mladi Romi u okviru projekta ,,Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civinog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj" koji je podržan od strane Evropske komisije, raspisala treći Konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama koje svojim radom doprinose unapređenju položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

Novi rok za dostavljanje predloga projekata je 25.05.2018. 

Opširnije...

Sastanak promocije dijaloga na lokalnom nivou, Bijelo Polje 8.05.2018.

Lokalni dijalog u okviru projekta "Jačanje romskih nevladinih organizacija kao transparentnih i nezavisnih nadzornih organizacija" održan je 8. maja 2018. godine u Bijelom Polju u saradnji sa lokalnom NVO Klub kulture, a koordiniran od strane NVO Mladi Romi, koji su ujedno partneri ERGO mreže u projektu podržanom od strane fonda Višegrad.

Cilj lokalnog dijaloga bila je rasprava o pitanjima važnim za zajednicu a prisutni na sastanku su bili predstavnici romske nacionalne manjine iz opštine, predstavnici civilnog sektora i predstavnici lokalnih vlasti. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim rezultatima, donešene su preporuke na osnovu ranije sprovedenih akcija, a osmišljeni su i budući koraci i zajedničke inicijative.

Opširnije...

Najava sastanka promocije dijaloga na lokalnom nivou, Bijelo Polje 8.05.2018.

Ovom prilikom najavljujemo održavanje sastanka na lokalnom nivou u okviru projekta "Jačanje romskih nevladinih organizacija kao transparentnih i nezavisnih nadzornih organizacija" koji će se 8. maja 2018. godine održati u Bijelom Polju u saradnji sa lokalnom NVO Klub kulture, a biće koordiniran od strane NVO Mladi Romi, koji su ujedno partneri Roma ERGO mreže u projektu podržanom od strane fonda Višegrad.

Cilj lokalnog dijaloga je rasprava o pitanjima važnim za zajednicu kojoj će prisustvovati predstavnici romske nacionalne manjine iz opštine i predstavnici lokalnih vlasti. Na sastanku će se razgovarati o dosadašnjim rezultatima, izvući preporuke na osnovu sprovedenih akcija, te osmisliti budući koraci.

Opširnije...

Konkurs za dodjelu malih grantova 2018

NVO Mladi Romi je u okviru projekta ,,Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civinog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj" koji je podržan od strane Evropske komisije, raspisala treći Konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama koje svojim radom doprinose unapređenju položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 18.05.2018.

Prilikom izrade prijedloga projekta, molimo Vas da se vodite informacijama koje su navedene u Konkursu. Organizacije koje žele da apliciraju moraju popuniti Obrazac za podnošenje prijedloga projekata kao i Prijedlog budžeta.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi