Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Projekat ‘Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj’ je u trećoj godini implementacije s ciljem uspostavljanja konstruktivnog i sistematskog dijaloga između lokalnih i nacionalnih vlasti i (pro) romskih nevladinih organizacija, kako bi se unaprijedile politike za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, borbu protiv diskriminacije, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

Ovaj projekat ima nekoliko specifičnih ciljeva:

Opširnije...

Održan sastanak koalicije ''Ujedinjena podrška za RE inkluziju u Crnoj Gori''

Sastanak koalicije ''Ujedinjena podrška za RE inkluziju u Crnoj Gori'' održan je 20.09.2018. u Podgorici. Sastanak je bio prilika za prezentaciju dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', kao i za predstavljanje dosadašnjih aktivnosti i rezultata u sklopu dva mini-grant projekta: ''ZaposliRo.me'', nevladinog udruženja ''Klub kulture'' iz Bijelog Polja i ''Podrška legalizaciji neformalnih objekata'', romske organizacije mladih ''Phiren amenca-koračajte sa nama'' iz Podgorice.

Opširnije...

Terenska posjeta Bijelom Polju

NVO Mladi Romi organizovala je 29.08.2018.godine terensku posjetu organizacijama iz Bijelog Polja, koje su članice koalicije “Ujedinjena podrška za romsku inkluziju u Crnoj Gori” – NVU Klub kulture i Đakomo Adriatic. Posjeta je iskorištena za razmjenu informacija o aktivnostima organizacija u oblasti inkluzije Roma i Egipćana na sjeveru Crne Gore, i za planiranje daljih aktivnosti u okviru koalicije.

Opširnije...

Društvena igra: Kako unaprijediti transparentnost i odgovornost u NVO-ima?

U cilju uspostavljanja kriterijuma transparentnosti i odgovornosti romskih i pro-romskih nevladinih organizacija, NVO Mladi Romi realizuje društvenu igru ''Kriterijumi transparentnosti'', podržanu od strane Evropske komisije i Višegrad fondacije, a u saradnji sa ERGO mrežom. Ideja igre je da posluži kao sredstvo putem kojeg se na interesantan način skreće pažnja na važna pitanja transparentnosti i odgovornosti u radu organizacija. Ciljevi igre su:

  • Podići svijest o pitanjima transparentnosti i odgovornosti vezanih za organizacije civilnog društva;
  • Razviti ideje kako postati transparentnija i odgovornija organizacija civilnog društva;
  • Inicirati proces razmišljanja o uspostavljanju internih pravila koja će unaprijediti transparentnost i odgovornost organizacije civilnog društva.

Opširnije...

Zajedničke preporuke civilnog sektora za bolju inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori

Ovom prilikom Vas obavještavamo da su 29.05.2018. godine na sastanku Koalicije nevladinih organizacija „Ujedinjena podrška za romsku inkluziju u Crnoj Gori“ održanog u hotelu Centre Ville u Podgorici, kreirane zajedničke preporuke civilnog sektora u vezi sa sprovedenim i planiranim aktivnostima ostvarivanja mjera iz Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana.

Preporuke se tiču unapređenja položaja RE populacije u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pravnog statusa, stanovanja, te dječje zaštite. Preporuke će biti predstavljene na predstojećim nacionalnim i regionalnim konferencijama:  

  • 30 maj – Javni dijalog/forum u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Podgorica
  • 31 maj i 01 jun – Regionalna konferencija za stanovanje Roma u Baru, organizovana od strane Regionalnog Savjeta za saradnju
  • 13 jun- Radna konferencija (tzv, Roma seminar), koji organizuje Delegacija EU u Crnoj Gori i DG Near iz Brisela zajedno sa Vladom CG

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi