Saradnja između NVO Mladi Romi i NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka MAPSS

Izvršni direktor nevladine organizacije Mladi Romi Samir Jaha i predsjednica NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS) Mina Međedović, 24.12.2018, potpisali su Memorandum o saradnji između NVO Mladi Romi i NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka.

NVO Mladi Romi je organizacija koja teži unaprijeđivanju i zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta, s posebnim akcentom na povezivanje i podsticanje mladih ljudi u romskoj zajednici na konkretne akcije i inicijative, osposobljavanje tinejdžera za razvijanje individualnih potencijala u korist ličnog i kolektivnog napretka. Polazeći od toga da su ciljevi obje organizacije podsticanje mladih i njihovog aktivizma u donošenju odluka u društvu, uvažavajući međusobnu autonomiju, potpisan je Memorandum o saradnji.

Opširnije...

Trening o demokratiji i ljudskim pravima u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

Program studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, otpočeo je treningom o demokratiji i ljudskim pravima. Ovo je prvi trening u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!”. Održan je od 12. do 14. oktobra u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.

Treningu je prisustvovalo 25 studenata i studentkinja, kako bi se obučili da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javnih politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima.Svrha treninga je bila okupiti i edukovati grupu mladih aktivista kroz informisanje i prenošenje znanja na teme aktivnog građanstva, ljudskih prava i demokratije, kao i monitoringa, s posebnim akcentom na njihovu implementaciju u praksi.

Opširnije...

Treći trening o odnosima sa javnošću i relevantnim aspektima javnog nastupa u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

U hotelu Palas, u Petrovcu, od 23. do 25. novembra je održan treći trening o odnosima sa javnošću, i relevantnim aspektima javnog nastupa u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”. Ovaj trening jeu okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, a uslijedio je nakon dvije obuke- o demokratiji i ljudskim pravima, kao i političkom sistemu Crne Gore i javim politikama.

Opširnije...

Trening o političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama

U okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, od 2. do 4. novembra, u hotelu Palas, u Petrovcu je održan drugi trening  o političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama. Nakon obuke o demokratiji i ljudskim pravima, kojom je u oktobru i započet ovaj program studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”,  ovim treningom se nastavlja edukacija.Opšti cilj projekta je zaštita političkih, ekonomskih i socijalnih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno organizovanje. Obzirom da je posebni cilj projekta unaprijediti uključenje mladih Roma i studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore,  teme treninga su upravo bile  politički sistem Crne Gore i javne politike.

Opširnije...

Projektom će ojačati sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije

U okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, biće ojačan sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije u sedam crnogorskih opština, kao i poboljšana njihova znanja i vještine za učešće u procesu donošenja odluka.

To je saopšteno na pres konferenciji povodom predstavljanja projekta koji sprovodi nevladina organizacija (NVO) Mladi Romi, u partnerstvu sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), a koji finansira Evropska unija (EU).

Izvršni direktor, NVO Mladi Romi, Samir Jaha, kazao je da će se projekat, čija je implementacija započela 1. maja ove godine i koji će trajati do 31. decembra naredne godine, sprovoditi u sedam crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom. 

On je podsjetio da projekat predstavlja nastavak projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ sprovedenog tokom 2016. i 2017. godine, koji je takođe podržala Evropska unija.

„Novi projekat ima za cilj jačanje društvenog aktivizma Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj  Gori, kroz poboljšanje zastupljenosti i pružanje potrebnih znanja i vještina za učešće u procesu donošenja odluka“, naveo je Jaha. 

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi