Konsultativni sastanak sa članovima sindikalne organizacije ''Komunalno preduzeće Nikšić''

Predstavnica NVO ''Mladi Romi'' i predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore učestvovali su, kao dio projektnog tima, na konsultativnom sastanku sa predstavnicima Sindikalne organizacije javnog komunalnog preduzeća ''Komunalno Nikšić''. Sastanak je održan 16.09.2019.g. u okviru projekta ''Ujedinjeni možemo više - glas studentima, podrška radnicima!”, a istom je prisustvovalo 15 predstavnika Unije slobodnih sindikata i sindikalne organizacije u Nikšiću.

Opširnije...

Posjeta Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih i predstavnici NVO ‘’Mladi Romi’’ posjetili su 21. juna 2019. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ova prilika koristila je članovima Radne grupe da se bliže upoznaju sa ulogom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, te njegovom strukturom i nadležnostima u kontekstu zaštite i unaprijeđenja ljudskih prava i sloboda.

Opširnije...

Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih Direktoratu za mlade

Predstavnici NVO ''Mladi Romi'' i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, posjetili su 19. juna Direktorat za mlade, u okviru Ministarstva sporta i mladih.Radna grupa je formirana u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“.

Opširnije...

Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Predstavnici NVO Mladi Romi i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, posjetili su 12. juna instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Ombudsman). Radna grupa za javni aktivizam mladih formirana je od učesnika koji su pohađali Program studentskog aktivizma, u okviru projekta ''Ujedinjeni možemo više - Glas studentima, podrška radnicima!''

Opširnije...

Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih Uniji slobodih sindikata Crne Gore

Predstavnici NVO ''Mladi Romi'' i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, koja je formirana u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“, posjetili su 12. juna Uniju slobodnih sindikata Crne Gore, koja je naš partner na ovom projektu.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi