Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Predstavnici NVO Mladi Romi i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, posjetili su 12. juna instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Ombudsman). Radna grupa za javni aktivizam mladih formirana je od učesnika koji su pohađali Program studentskog aktivizma, u okviru projekta ''Ujedinjeni možemo više - Glas studentima, podrška radnicima!''

Opširnije...

Pripremni sastanak sa ekspertima

Članovi ROMACTED tima su održali sastanak sa facilitatorima i ekspertima, u petak 10. maja. Povod sastanka je pripremanje za predstojeći sastanak Nacionalnog savjetodavnog komiteta, koji će se održati u sklopu programa ROMACTED. 

Opširnije...

Obavljene fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice iz Bara

Dvije odvojene fokus grupe sa pripadnicima i pripadnicama romske zajednice organizovane su u petak, 12. aprila u Baru, u prostorijama opštine. Fokus grupe su aktivnost predviđena planom eksperata sa ciljem da se napravi situaciona analiza u svakoj od ciljanih opština, koja će pružiti korisne informacije u svim relevantnim oblastima koje su usmjerene na Rome (obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, stanovanje, pravni status).

Opširnije...

Terenska posjeta Meljinama i fokus grupe

Članovi ROMACTED tima su obavili terensku posjetu naselju Meljine u Herceg Novom u četvrtak 11. aprila, zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad i Biroa rada Herceg Novi. Razgovarali su sa članovima romske zajednice o aktuelnim problemima i pronalaženju načina za njihovo rješavanje.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi