Radni sastanak Koalicije

Radni sastanak članova koalicije ''Ujedinjena podrška romskoj inkluziji'' održan je 17. novembra u Baru. Ovaj sastanak uslijedio je neposredno nakon dvodnevnog seminara o budžetiranju odgovornom prema Romima, na kojem su učestvovali i članovi Koalicije. 

Sastanak je bio prilika za pregled i diskusiju o dosadašnjem toku aktivnosti u okviru projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu'', uključujući i kampanju za gradonačelnika – prijatelja Roma i ovogodišnju shemu malih grantova. U odnosu na to, prisutnim članovima koalicije predstavljena su 3 projekta koja su podržana kroz ovogodišnju shemu malih grantova, a koji se bave temama od značaja za romsku zajednicu u svim opštinama.

Učesnicima su predstavljeni glavni ciljevi i dosadašnje i planirane aktivnosti u okviru ovih projekata. Trenutne aktivnosti odnose se na:

- prikupljanje podataka i saradnju sa OŠ ''Drago Milović'' radi licenciranja ove škole za obrazovanje odraslih i djece koja su napustila školovanje (Udruženje Egipćana);

- priprema forum teatra i uspostavljanje saradnje sa lokalnim institucijama u cilju promocije romske kulture (Centar za afirmaciju RE populacije i REA)

- sprovođenje radionica za sticanje osnovnog nivoa znanja rada na računaru (Romi sa sjevera i Romski pokret)

Pored predstavljanja tekućih aktivnosti, tema aktivnosti bila je diskusija o trenutnom položaju Roma u opštinama u kojima članice koalicije djeluju (Bijelo Polje, Budva, Tivat, Herceg Novi, Nikšić, Ulcinj, Podgorica), sa fokusom na lokalne akcione planove za inkluziju Roma i na ulogu ovih organizacija na lokalnom nivou. U opštinama Herceg Novi i Ulcinj u toku je razvoj i usvajanje lokalnog akcionog plana, dok u Bijelom Polju, Nikšiću i Tivtu oni već postoje. Zaključeno je da je posebna pažnja i povećana aktivnost potrebna u Budvi, te da je česta i blagovremena razmjena informacija među članovima koalicije od ključnog značaja. Kao pohvalan iskorak na opštinskom nivou, izdvojeno je otvaranje Kancelarije za pitanja Roma u opštini Bijelo Polje i zapošljavanje pripadnice romske populacije.

Sastanak je završen najavom predstojećeg nacionalnog događaja, u kojem bi članovi koalicije trebalo da uzmu aktivno učešće.

Radni sastanak koalicije je aktivnost u okviru projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija. Projektom koordiniše Roma Active Albania, a NVO ''Mladi Romi'' je partnerska organizacija za Crnu Goru     

    

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg