Monitoring posjete korisnicima malih grantova

Tokom ove i prethodne sedmice članovi projektnog tima naše organizacije posjetili su korisnike malih grantova „Centar za afirmaciju RE populacije“ iz „Udruženje Egipćana“ iz Tivta i “Romi sa sjevera“ i „Romski pokret“ iz Bijelog Polja.

Imajući na umu da su mali grantovi u toku, iskoristili smo priliku da posjetimo organizacije i zajednički procjenimo finansijsku i narativnu dokumentaciju koja se odnosi na prvi mjesec realizacije projekata, kao i da ukažemo na određene djelove dokumentacije koji moraju biti ispravljeni. Tokom posjete, sa korisnicima smo razgovarali o različitim aspektima izvještavanja i implementacije projekata, sa naglaskom na EU pravilima i procedurama u izvještavanju i podnošenju prateće dokumentacije. Pored toga, ove posjete bile su prilika da razgovaramo o trenutnoj situaciji Roma u ovim opštinama, kao i o mogućnostima za dalju saradnju i umrežavanje u cilju unapređenja položaja Roma. Članovi projektnog tima iskoristili su ovu priliku i da najave nacionalne događaja u okviru ovog projekta koji će biti organizovani do kraja godine.

Monitoring posjete korisnicima malih grantova dio su aktivnosti u okviru projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija. Projektom koordiniše Roma Active Albania, a NVO ''Mladi Romi'' je partnerska organizacija  za Crnu Goru        

                                                                                                                                                                        

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg