Održana press konferencija i sastanak mentora

NVO “Mladi Romi” je 29. oktobra 2019. godine organizovala konferenciju “Obrazovanje romskih srednjoškolaca”. Konferencija je održana u prostorijama EU Info Centra.

 

Govornici na konferenciji su bili:

  • Samir Jaha, Izvršni direktor organizacije Mladi Romi
  • Adi Sinani, Službenik za politike obrazovanja, zapošljavanja i rada za Zapadni Balkan i Tursku, Romski obrazovni fond
  • Marash Dukaj, Generalni direktor Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica, Ministarstvo prosvjete
  • Leon Gjokaj, Generalni direktor Direktorata za unaprijeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
  • Katarina Jočić, Koordinatorka projekta u NVO Mladi Romi

Na konferenciji su predstavljeni rezultati implementacije prve godine projekta „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“, kao i najavljene aktivnosti za drugu godinu realizacije projekta. Rezultate projekta je predstavio gospodin Jaha, izvršni direktor organizacije „Mladi Romi“. On je iznio podatke o broju učenika koji su bili obuhvaćeni programom mentorstva koji se realizuje u okviru ovog projekta, kojih je u prethodnoj godini bilo 108, od kojih je 102 učenika uspješno završilo razred. Takođe, 20 učenika je završilo srednju školu, od kojih se 11 zaposlilo.

Plaćena ljetnja praksa je bila druga komponenta projekta. Priliku za obavljanje prakse je imao 31 učenik/ca.

Na konferenciji su takođe predstavljene aktivnosti za drugu godinu implementacije projekta, kao i potpisani ugovori sa izabranim mentorima učenicima za školsku 2019/2020 godinu.

Takođe, tokom trajanja konferencije, prisutni su mogli da pogledaju izložene fotografije učenika koji su tokom prethodne godine obavljali praksu kod različitih poslodavaca.

Na konferenciji su bili prisutni: predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje, Zavoda za školstvo, Ministarstva prosvjete, međunarodnih organizacija, civilnog sektora, predstavnici osnovnih škola i mentori iz srednjih škola u Crnoj Gori.

Projekat “Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada ”finansira Evropska unija, a sprovodi se posredstvom Romskog obrazovnog fonda (REF). NVO “Mladi Romi” je nacionalna partnerska organizacija za Crnu Goru.

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg